Meiko (81.061.1.007)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
4 607 250 m³
0,00461 km³
4 607 250 000 l

Meiko on melko iso järvi Suomenlahden rannikkoalue (81) -päävesistössä. Se sijaitsee Uudenmaan maakunnassa ja kuuluu Uudenmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Meiko
Järvinumero: 81.061.1.007
Vesistöalue: Estbyån valuma-alue (81.061)
Päävesistö: Suomenlahden rannikkoalue (81)

Perustiedot

Pinta-ala: 105,97 ha
Syvyys: 9,45 m
Keskisyvyys: 4,35 m
Tilavuus: 4 607 250 m³0,00461 km³
4 607 250 000 l

Rantaviiva: 9,36 km
Korkeustaso: 42,9 m

Hallinnolliset alueet

Kunta: Kirkkonummi
Maakunta: Uudenmaan maakunta
ELY-keskus: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vesienhoitoalue:

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Karppi, Kuore ja Suutari

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Kuvat

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Kirkasvetinen kalliojärvi.

Järven koillisnurkalta otetaan vettä puhdistettavaksi kunnan vesijohtoverkkoon.

Nykytila ja suojelu

Vesialueen omistavat Kvarnbyn ja Överbyn kalastuskunnat. Kvarnbyn kalastuskunta on vapaaehtoisesti rajoittanut pyydyskalastusta Meikolla.

Järvi sijaitsee Meikon salomaan suojelualueen kupeessa, mutta ei itsessään ole suojeltu.

Luonnonkuormituksen lisäksi järven suurin kuormittaja on sen runsas kesäaikainen virkistyskäyttö.

Kirkkonummen kunta ottaa järvestä raakavettä kunnan vesijohtoverkostoa varten. Länsi-Suomen vesioikeuden vuoden 1973 päätöksen mukaan järven pinta ei saa alittaa N43 42,65 m olevaa säännöstelyn alarajaa eikä mikäli mahdollista ylittää tasoa N43 43,34 m.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Järven rannoilla ei ole viljelyksiä eikä pysyvää asutusta.

Ison ja pienen Meikon välissä olevassa niemessä sijaitsee vanha kunnan rakentama virkistysalueen valvojan mökki.

Tarut ja tositarinat

Porkkalan vuokrakauden ajan 1944-1956 järvi oli Neuvostoliiton hallinnassa.

Tutkimus ja seuranta

Meikon vedenlaatua on seurattu vuodesta 1964 lähtien. Meiko taulukko.jpg (Aineisto saatavilla Kirkkonummen Ympäristönsuojelulta.)

Aiheesta muualla

Kvarnbyn kalastuskunta

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry; Vesientila