Muuratjärvi (14.281.1.001)

Jump to: navigation, search
424 925 000 m³
0.425 km³
424 925 000 000 l

Muuratjärvi is a large lake in the Kymijoki (14) main catchment area. It is located in the region: Keski-Suomen maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Keski-Suomen ELY Centre.

The lake

Name: Muuratjärvi
Lake code: 14.281.1.001
Catchment area: Muuratjärven lähialue (14.281)
Main catchment area: Kymijoki (14)

Basic information

Surface area: 3 154.03 ha
Depth: 42.55 m
Mean depth: 13.47 m
Volume: 424 925 000 m³0.425 km³
424 925 000 000 l

Shoreline: 112.22 km
Elevation: 90.1 m

Administrative divisions

Municipality: Muurame, Jyväskylä
Region: Keski-Suomen maakunta
ELY centre: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

22 heinäkuu 2019 14:00:00
23 °C
Havaintopaikka 1

21 heinäkuu 2019 13:00:00
Abundant with algae
Verkkoniemi

Muuratjärvi (14.281.1.001)-Verkkoniemi-ObsALG-201907211300-96.jpg

15 heinäkuu 2019 15:05:00
Abundant with algae
Tuuliniemi

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts
Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki, Härkäsimppu, Jokirapu, Järvilohi, Kuore, Muikku, Nieriä and Säyne (kala)

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pictures

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other

You can add content when you are logged in.

62° 7' 35.4", 25° 33' 33.84"

Järven erityispiirteet

Muuratjärvi on melko suuri järvi Keski-Suomessa Jyväskylän ja Muuramen kunnissa. Sen päälaskujoki on Muuramenjoki Päijänteeseen. Valuma-alueeseen kuuluu monia pieniä järviä.

Nykytila ja suojelu

Muuratjärvi on yleistilaltaan hyvässä kunnossa. Sen itäosa on karua selkävettä, kun taas länsiosa on rehevämpi ja rantaviivaltaan rikkonaisempi. Karuista osistaan huolimatta vesi on ruskeaa jahumuspitoista ja pH on neutraali 6,8. Järven alueella on vesiosuuskunta, jonka tavoiteena on parantaa vesiensuojelua tehostamalla haja-asutuksen jätevedenkäsittelyä. Muuratjärven valuma-alueella on myös turvetuotantoa, mutta sen ei oleteta vaikuttavan vedenlaatuun.

Muurantjärven kaakkoisosissa on Muuratharjun Natura2000- alue ja siihen kuuluu myös tervaleppäkorven luonnonsuojelualue. Harju on yksi merkittävimmistä Keski-Suomen harjuista.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Muuratjärvi on merkittävä kalavesi Keski-Suomessa. Sinne on raportoitu istutettaneen ainakin kuhaa, järvilohta, järvitaimentaharjusta, haukea, muikkua sekä erilaisia sikkalajeja. Lisäksi kalamiehet ovat raportoineet saaneensa ahvenia ja säyneä. Verkkokalastusta harrastetaan alueella paljon.

Linnuista alueella on havaittu varmasti 60 eri lajia, kuten laulujoutsenta, telkkää, koskeloa, ja erilaisia lokkeja. Alueella on lisäksi todennäköisesti 40 eri lajia, mm. haukkoja, huuhkajia ja helmipöllöjä. Lisäksi alueella on mahdollisesti 13 muuta lajia, kuten satakieliä, pikkusieppoja ja kulorastaita. Killiäisenlahden Saukkolan kylässä sanotaan olevan hyvä lintujen bongauspaikka.

Muuratjärven rannat ovat yleissuomalaisesti metsäisiä. Muuratharjun alueella on yleistä harjukasvillisuutta, kuten mäntyjä ja Innanlahden alueella on saniaisvaltaista lehtoa, joka kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Muuratjärven rannoilla on asutusta harvakseltaan, mutta kuitenkin ympäri koko järven. Rantojen tuntumassa on mm. Niittyahon, Saukkolan, Vihtalahden ja Aution kylät. Rantayleiskaavan mukaan rannoilla on noin 6 asumusta/km rantaviivaa. Jo olemassaolevia rantarakennuspaikkoja on 284 ja uusia paikkoja on 89. Suurin keskittymä on Muuramen kirkonkylällä, jossa osuu noin 10 000 henkilöä, joista osa rannassa.

Asutuksen lisäksi ysitie/E63 Jyväskylästä Tampereen suuntaan kulkee järven koillisrantaa pitkin ja Muurame Golfin golfkenttä on rannan tuntumassa. Järvessä on useita saaria, joista Vuohensaloon pääsee autolla. Muita saaria ovat mm. Siikasaari, Konttisaari, Jahko ja Kaita. Rannoilla on paljon kesämökkejä ja järveä käytetään muutenkin paljon virkistyskäyttöön, kuten kalastukseen. Yleisiä uimarantoja on Isolahdessa, Muuratharjussa ja Alhonlahdessa.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla