Naarjärvi (24.054.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
6 177 680 m³
0,00618 km³
6 177 680 000 l

Naarjärvi on melko iso järvi Kiskonjoki - Perniönjoki (24) -päävesistössä. Se sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa ja kuuluu Varsinais-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Naarjärvi
Järvinumero: 24.054.1.001
Vesistöalue: Naarjärvenojan valuma-alue (24.054)
Päävesistö: Kiskonjoki - Perniönjoki (24)

Perustiedot

Pinta-ala: 211,04 ha
Syvyys: 4,87 m
Keskisyvyys: 2,93 m
Tilavuus: 6 177 680 m³0,00618 km³
6 177 680 000 l

Rantaviiva: 15,44 km
Korkeustaso: 46,9 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki ja Jokirapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Naarjärvi sijaitsee Kiskonjoen-Perniönjoen vesistöalueella Varsinais-Suomen maakunnassa. Sen ala on 2,1 km². Vesistönsä järvien pinta-alatilastossa se on vasta viidentenä – onhan kyseessä maakunnan ainoa järvirikas vesistö, jossa on 199 järveä.

Naarjärven keskisyvyys on 2,8 metriä ja suurin syvyys vajaat viisi metriä. Järvi on pitkään ollut säännöstelty.

Valuma-alue on hyvin pieni, järvi mukaan lukien vain 8,8 km². Järvi laskee Naarjärvenojan kautta Aaljokeen.

Nykytila ja suojelu

Naarjärvi on pintavesityypiltään matala vähähumuksinen järvi, jonka ekologinen tila on määritelty erinomaiseksi viime luokittelussa. Järven ravinnepitoisuudet ja planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus ovat olleet pieniä Isosaaren havaintopaikassa. Pitkällä aikavälillä kesäiset kokonaisfosforipitoisuudet ovat laskeneet, kun taas talviarvot ovat hieman nousseet. Talviset typpipitoisuudet ovat pienentyneet.

Pintaveden happipitoisuus on ollut kesäisin hyvä ja talvisinkin vähintään tyydyttävä. Kesällä on esiintynyt lievää hapen ylikyllästystä, mikä liittyy vilkkaaseen planktonlevätuotantoon. Happipitoisuus laskee pohjanläheisessä vedessä talvisin.

Naarjärven humuspitoisuus on kasvanut pitkällä aikavälillä sekä veden kemiallisen hapenkulutuksen, että väriluvun perusteella. Näkösyvyys on ollut viime kesämittauksissa 3 m, ja vesi on kesällä hieman sameampaa kuin talvella. Pintaveden pH-arvo on ollut viime kesämittaukissa 7,1 ja talvimittauksissa 6,6.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 30.9.2013

Päivitetty 16.7.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.6.2015

Päivitetty 16.7.2018

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla