Neulalampi (04.272.1.094)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
154 000 m³
1,54e-4 km³
154 000 000 l

Neulalampi on keskikokoinen järvi Vuoksi (04) -päävesistössä. Se sijaitsee Pohjois-Savon maakunnassa ja kuuluu Pohjois-Savon ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Neulalampi
Järvinumero: 04.272.1.094
Vesistöalue: Kallaveden alue (04.272)
Päävesistö: Vuoksi (04)

Perustiedot

Pinta-ala: 10,06 ha
Syvyys: 4 m
Keskisyvyys: 1,53 m
Tilavuus: 154 000 m³1,54e-4 km³
154 000 000 l

Rantaviiva: 2,08 km
Korkeustaso: 91,4 m

Hallinnolliset alueet

Kunta: Kuopio
Maakunta: Pohjois-Savon maakunta
ELY-keskus: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vesienhoitoalue: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

20 marraskuu 2017
Pysyvä jääpeite alkoi
Puronniska

18 marraskuu 2017
Osittain jäässä
Puronniska

16 marraskuu 2017
Yhtenäinen jääpeite (1 cm)
Puronniska

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Härkäsimppu, Jokirapu, Karppi, Kuore, Muikku, Siika, Suutari ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Neulalampi on keskikokoinen järvi Vuoksen vesistössä Kuopion Kolmisopessa Pohjois-Savon maakunnassa.

Järven erityispiirteet

Neulalampi on matalahko järvi ja se sijaitsee rehevällä lehtoalueella.

Neulalammen valuma-alueen pinta-ala on 409 ha. Valuma-alue koostuu pääasiassa länsipuolen luonnontilaisesta metsästä ja lehdosta sekä pohjoispuolen asuin- ja liikealueesta. Neulalampeen laskee puro Kolmisopesta ja 3 hulevesiviemäriä. Pohjoisrannalla on jätevesipumppaamon ylivuotoputki. Neulalammesta laskee puro Leväsenlampeen.

Nykytila ja suojelu

Vesimassa on talvella lähes hapetonta. Sisäinen kuormitus ei ole käynnistynyt. Veden sähkönjohtavuus on kohonnut huomattavasti.

Vedenlaatua on seurattu vuodesta 1982 alkaen. Vesiruttokasvillisuutta on poistettu vuosina 2011 ja 2012. Kolmisopesta laskevaan puroon ja liikealueelta tulevaan hulevesiojaan on rakennettu kosteikot.

Neulalammen lehto

Neulalammen länsirannalla sijaitseva lehtoalue on lähes kokonaisuudessaan luonnonsuojelu- ja Natura-aluetta. Neulalammen lehto on lehtojensuojeluohjelmaan kuuluva luonnonsuojelualue, joka kuuluu myös osana Etelä-Kuopion lehdot ja lammet, Vanuvuori, Haminavuori -Natura 2000 -alueeseen.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Neulalammen kalastoon kuuluvat ahven, hauki, särki, pasuri ja ruutana.

Neulalammesta on löydetty 63 putkilokasvilajia, muutama näistä lajeista on Kuopion alueella harvinainen, vesiruttokasvustot ovat voimakkaita.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Neulalammen pohjoisrannalla sijaitsee omakoti- ja liikealue. Neulalampi on osittain Kuopion kaupungin vapakalastusaluetta.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla