Niemijärvi (36.061.1.001)

Jump to: navigation, search


Niemijärvi is a medium-sized lake in the Karvianjoki (36) main catchment area. It is located in the region: Satakunnan maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Varsinais-Suomen ELY Centre.

The lake

Name: Niemijärvi
Lake code: 36.061.1.001
Catchment area: Otamonjoen alaosan alue (36.061)
Main catchment area: Karvianjoki (36)

Basic information

Surface area: 93.04 ha
Depth:
Mean depth:
Volume:
Shoreline: 10.29 km
Elevation: 40.7 m

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts
Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu and Suutari

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

61° 50' 26.52", 21° 47' 2.4"

Järven erityispiirteet

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Niemijärvellä kasvillisuus on hyvin rehevää ja monimuotoista ja alueella on runsaasti piisameja. Itäosan saraikko on kapea, mutta länsirannalla on melko laaja vesisaravaltainen saraikko. Sen ulapanpuolella on moni-ilmeinen järvikortteen, järvikaislan ja ruohovartisten kuten raate, jokileinikki, ratamosarpio ja terttualpi, muodostama kasvillisuus. Järven eteläosassa on laaja vesisarakasvusto, jonka reunoilla kasvaa runsaasti järviruokoa. Isossa avovesiaukossa on runsaasti upos- ja kelluslehtisiä sekä vesisammalia.

Järvi on varsinkin ruovikkolintujen suosiossa. Järvien ja lahtien vähittäinen umpeenkasvu on kuitenkin vaikuttanut linnustoon heikentävästi. Alueella pesii kuitenkin suhteellisen runsaasti sinisorsia, taveja, telkkiä sekä parimääriltään pienempinä haapana, jouhisorsa, lapasorsa, tukkasotka, silkkiuikku ja nokikana. Lisäksi lajistoon kuuluvat kurki, laulujoutsen, luhtahuitti, ruskosuohaukka ja sinisuohaukka.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Ympäristö.fi