Nytkyn (14.226.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Nytkyn on melko pieni järvi Kymijoki (14) -päävesistössä. Se sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa ja kuuluu Keski-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Nytkyn
Järvinumero: 14.226.1.001
Vesistöalue: Kurujoen - Nytkymenjoen valuma-alue (14.226)
Päävesistö: Kymijoki (14)

Perustiedot

Pinta-ala: 6,32 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 1,12 km
Korkeustaso:

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven ja Jokirapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Nytkyn eli Nytkymenjärvi on pieni erämaajärvi Jämsän länsiosassa. Järven rantametsät ovat vaihtelevasti kuivia kalliometsiä ja tuoreita kangasmetsiä. Moreenikerros on ohut ja alueella on paljon kivikko- ja louhikkorantoja. Suorantoja vähän. Nytkyn on keskisyvyydeltään matala ja veden vaihtuvuus on hidasta.

Järven syvin kohta on 26 metriä. Humuspitoisuus on noin 35-40 mg ph/l. Järvi on säännöstelemätön. Kasvillisuustyypiltään Nytkyn on kortejärvityyppiä, mutta niukkakasvisten rantojen kasvillisuus on pohjaversoisvaltaista ja valtalajina on nuottaruoho.

Nykytila ja suojelu

Nytkymenjärvi kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Alueella esiintyviä lintudirektiivin eli luonnonvaraisten lintujen suojelusta (79/409/ETY) annetun direktiivin liitteen I mukaisia lintulajeja ovat : harmaapäätikka, helmipöllö, kaakkuri, kalatiira, kuikka, laulujoutsen, metso, palokärki, pohjantikka, pyy

Asutus ja vesistön käyttötavat

Järven rannat ovat rakentamattomia.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Wikipedia. Nytkymenjärvi. Internet-sivu. Viitattu 18.8.2014. [1] Ympäristö.fi