Oijärven alue (63.02)

Jump to: navigation, search
Oijärven alue on 2. jakovaiheen vesistöalue Kuivajoki (63) -päävesistössä.