Ojajärvi (35.876.1.001)

Jump to: navigation, search
18 260 800 m³
0.0183 km³
18 260 800 000 l

Ojajärvi is a rather large lake in the Kokemäenjoki (35) main catchment area. It is located in the region: Kanta-Hämeen maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Hämeen ELY Centre.

The lake

Name: Ojajärvi
Lake code: 35.876.1.001
Catchment area: Ojajoen valuma-alue (35.876)
Main catchment area: Kokemäenjoki (35)

Basic information

Surface area: 446.01 ha
Depth: 14.5 m
Mean depth: 4.09 m
Volume: 18 260 800 m³0.0183 km³
18 260 800 000 l

Shoreline: 16.15 km
Elevation: 104.4 m

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

30 toukokuu 2020 20:00:00
+48 cm (Water level)
Kyöstilä 2

17 toukokuu 2020 17:26:00
+50 cm (Water level)
Kyöstilä 2

27 huhtikuu 2020 18:56:00
+50 cm (Water level)
Kyöstilä 2

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Toutain and Täplärapu

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pictures

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

60° 45' 20.16", 24° 26' 53.16"

Järven erityispiirteet

Ojajärvi on perustyypiltään kirkasvetinen karu järvi, joka laatuluokitus on erinomainen. (Ojajärven laatuluokitus)

Nykytila ja suojelu

Vesitutkimuksissa on havaittu asutuksesta peräisin olevaan hajakuormitusta, hajakuormituksen minimoiminen suhteellisen kirkasvetisessä Ojajärvessä on perusedellytys, jotta järven karu luonne säilyisi.

Ojajärven Suojeluyhdistys r.y.pyrkii toiminnallaan, tiedoittamisen kautta, vähentämään tätä asutuksen aiheuttamaa hajakuormitusta.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

 • Hauki
 • Kuha
 • Ahven
 • Särki
 • Kiiski

Asutus ja vesistön käyttötavat

Suositus Ojajärven vesiliikenteestä

Suosituksen tavoitteena on vesiliikenteen alhainen nopeus ja matala melutaso, sekä aallokonmuodostamisen välttäminen luonnon, muun ympäristön ja alueen yleisen virkistyskäytön suojaamiseksi. Yhdistys suosittelee järvelle seuraavia vesiliikenteen periaatteita, joita vesilläliikkujat vapaaehtoisesti noudattavat.

Huomaavainen vesilläliikkuja:

 • Välttää turhaa moottoriveneilyä
 • Pitää vapaaehtoisesti nopeuden 10 km/h alapuolella
 • Välttää moottoriveneilyä ilta- ja yöaikaan
 • Välttää voimakasta aallonmuodostumista aiheuttavaa veneilyä
 • Suosii sähkömoottoria polttomoottorin vaihtoehtona
 • Ymmärtää, että vesiskootterit eivät ole suositeltavia

Yhdistys toivoo tämän suositustasoisen ohjeen riittävän järven vesiliikenteen nopeuksien ja melutason pienentämiseksi, jotta naapurisopu säilyy ja edelleen paranee.

Tarut ja tositarinat

Nykysellä uimarannalla on ollut kivikaudella pikku kylä! (tosi)

Padolta on päässyt joskus kulkemaan kiviä pitkin koivusaareen (Nuottasaari). (?) 1950-60 luvun taitteessa ojajoen pato on murtunut ja veden pinta laski melkein metrin, tuolloin ainakin isoon saareen on päässyt kulkemaan kuivin jaloin.

Aiheesta muualla

Ojajärven Suojeluyhdistys r.y.