Onkivesi (04.511.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
359 683 000 m³
0,36 km³
359 683 000 000 l

Onkivesi on iso järvi Vuoksi (04) -päävesistössä. Se sijaitsee Pohjois-Savon maakunnassa ja kuuluu Pohjois-Savon ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Onkivesi
Järvinumero: 04.511.1.001
Vesistöalue: Onkiveden lähialue (04.511)
Päävesistö: Vuoksi (04)

Perustiedot

Pinta-ala: 11 361,7 ha
Syvyys: 36,49 m
Keskisyvyys: 3,17 m
Tilavuus: 359 683 000 m³0,36 km³
359 683 000 000 l

Rantaviiva: 440,91 km
Korkeustaso: 84,7 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

11 kesäkuu 2019 12:26:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

4 kesäkuu 2019 09:59:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

25 syyskuu 2018 12:21:00
Hieman levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Kuvat

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Onkivesi on Iisalmen reittiin kuuluva järvi Pohjois-Savon maakunnassa. Järven pinta-ala on 113,6 km2 ja se on Suomen 41. suurin järvi. Keskisyvyys on vain 3,2 m ja suurin syvyys on 36 m.

Onkiveden pääaltaassa on kuusi selkävesialuetta: Koivu-, Nerkoon-, Paasi-, Sippolan-, Karva- ja Niskaselkä. Saaria on yli kaksisataa, suurimpia ovat Viitasaari (160 ha), Ulmansaari (130 ha) ja Myhkyrinsaari (125 ha).

Järven valuma-alueen pinta-ala on järven luusuassa 5 583 km2, josta vettä on 7,7 %. Valtaosa tulovirtaamasta on peräisin reitin yläosalta Nerkoonjärvestä (valuma-alue 4 975 km2). Järven eteläosaan laskee Naarvanjoki (219 km2). Onkivesi laskee Ahkiolahden kanavan ja Viannankosken kautta Maaninkajärveen.

Vedenkorkeus ja virtaama

Onkiveden vedenkorkeutta mitattiin Nerkoon ala-asteikolla vuosina 1868–1995. Keskivedenkorkeus koko mittausjakson aikana oli NN+84,64 m. Keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeusvaihtelu oli 160 cm. Ylin vedenkorkeus oli NN+86,90 m (elokuussa 1899) ja alin NN+83,28 m (huhtikuussa 1958), joten äärivaihtelu oli 362 cm.

Ahkiolahden yläasteikolla mittaukset aloitettiin vuonna 1874 ja ne jatkuvat edelleen. Keskivedenkorkeus koko mittausjakson aikana on ollut NN+84,61 m. Keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeusvaihtelu on ollut 151 cm. Ylin vedenkorkeus on ollut NN+86,94 m (elokuussa 1899) ja alin NN+83,29 m (huhtikuussa 1958), joten äärivaihtelu on ollut 365 cm.

Vuoden 1899 tulva oli myös Pohjois-Savon järvissä todella korkea. Ahkiolahden yläasteikolla Onkiveden pinta nousi maaliskuun lopusta kesäkuun alkuun yli 2,5 metriä. Edellisenä vuotena nousu oli ollut lähes yhtä suuri, mutta vieläkin nopeampi.

Lähtövirtaamia on SYKEn rekisterissä jaksolta 1881–1951 ja vuodesta 1977 alkaen. Edellisellä, säännöstelemättömällä jaksolla keskivirtaama oli 55 m3/s, keskiylivirtaama 247 m3/s ja keskialivirtaama 12 m3/s. Äärivirtaamat olivat 484 m3/s (kesäkuussa 1899) ja 3,5 m3/s (huhtikuussa 1951). Jälkimmäisellä, säännöstelyllä jaksolla keskivirtaama on ollut 58 m3/s, keskiylivirtaama 254 m3/s ja keskialivirtaama 4,7 m3/s. Äärivirtaamat ovat olleet 422 m3/s (toukokuussa 2000) ja 0,0 m3/s.

Säännöstely

Viannankosken pato

Onkivettä on säännöstelty vuodesta 1951 alkaen. Yläraja on NN+84,80 m ja säännöstelyväli tasan metri.

Säännöstelyn tavoitteena on alentaa maataloudelle haitallisia vedenkorkeuksia. Lisätietoa Onkiveden säännöstelystä löydät Onki- ja Poroveden säännöstelysivulta.

Nykytila ja suojelu

Onkiveden vesienhoidolle on asetettu tavoitteita Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa. Lisätietoja järven nykytilasta ja vesienhoidon tavoitteista löydät tiivistetysti Onkiveden järvikortista.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Insjöns egenskaper

Skriv något om sjön...

Lake characteristics

Please, write about the lake...