Ontojärven - Lentuan valuma-alue (59.9)

Jump to: navigation, search
Ontojärven - Lentuan valuma-alue on 1. jakovaiheen vesistöalue Oulujoki (59) -päävesistössä.