Ontojärvi - Nurmesjärvi (59.911.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
602 286 000 m³
0,602 km³
602 286 000 000 l

Ontojärvi, Nurmesjärvi on iso järvi Oulujoki (59) -päävesistössä. Se sijaitsee Kainuun maakunnassa ja kuuluu Kainuun ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Ontojärvi, Nurmesjärvi
Järvinumero: 59.911.1.001
Vesistöalue: Ontojärven lähialue (59.911)
Päävesistö: Oulujoki (59)

Perustiedot

Pinta-ala: 10 457,2 ha
Syvyys: 29 m
Keskisyvyys: 5,76 m
Tilavuus: 602 286 000 m³0,602 km³
602 286 000 000 l

Rantaviiva: 315,87 km
Korkeustaso: 159,2 m

Hallinnolliset alueet

Kunta: Kuhmo
Maakunta: Kainuun maakunta
ELY-keskus: Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vesienhoitoalue: Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

8 elokuu 2020 10:08:00
Runsaasti levää
Hepokanta

3 heinäkuu 2020 13:52:00
Ei levää
Hepokanta

22 heinäkuu 2019 11:34:00
Runsaasti levää
Havaintopaikka 1

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Harjus, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Ontojärvi sijaitsee Kainuussa Sotkamon reitillä. Yhdessä 10 km² laajuisen Nurmesjärven kanssa se muodostaa tasapintaisen altaan, jonka ala on 105 km². Tämä altaikko on Suomen järvien pinta-alatilastossa sijalla 44.

Ontojärven valuma-alue on järvi mukaan lukien 4949 km² ja järvisyys 11,8 %. Kaksi kolmasosaa valuma-alueesta muodostaa Akonkosken kautta purkautuva latvareitti, jonka suurimmat järvet ovat Lentua ja Lammasjärvi. Muita osa-valuma-alueita ovat Kellojärven alue (613 km²), Vepsänjoki (280 km²) ja Jämäsjoki (220 km²).

Ontojärven suurimpia saaria ovat Ylä-Honkinen ja Ala-Honkinen.

Vedenkorkeus ja virtaama

Ontojärven säännöstelyluvassa vuodelta 1960 yläraja on NN+159,40 m ja alaraja NN+155,00 m. Järven vedenkorkeutta on mitattu vuodesta 1912. Säännöstelyä edeltävällä kaudella keskivedenkorkeus oli NN+157,43 m ja keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeusvaihtelu noin 1,5 metriä. Säännöstelyn jälkeen keskivesi on ollut NN+158,05 m, keskimääräinen vuotuinen vaihtelu 390 cm ja ääriarvot NN+159,46 m ja NN+154,88 m.

Virtaamahavaintoja on järven luusuasta vuosilta 1912-1918, 1922-1923, 1941-1946 sekä Katerman voimalaitokselta vuodesta 1950 alkaen. Kolme ensin mainittua jaksoa edustaa luonnontilaa; keskivirtaama oli 54 m3/s, keskiylivirtaama 156 m3/s ja keskialivirtaama 20 m3/s. Äärivirtaamat olivat 295 m3/s (toukokuussa 1943) ja 13,5 m3/s (maaliskuussa 1942). Katerman voimalaitos valmistui vuonna 1950, sen jälkeisen kauden MQ = 58 m3/s, MHQ = 146 m3/s, MNQ = 1,3 m3/s, HQ = 314 m3/s (kesäkuussa 1955) ja NQ = 0,0 m3/s (joka vuosi 1963 jälkeen).

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla