Ounasjärvi (65.632.1.001)

Jump to: navigation, search
46 000 000 m³
0.046 km³
46 000 000 000 l

Ounasjärvi is a large lake in the Kemijoki (65) main catchment area. It is located in the region: Lapin maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Lapin ELY Centre.

The lake

Name: Ounasjärvi
Lake code: 65.632.1.001
Catchment area: Ounasjärven lähialue (65.632)
Main catchment area: Kemijoki (65)

Basic information

Surface area: 692.86 ha
Depth: 31 m
Mean depth: 6.64 m
Volume: 46 000 000 m³0.046 km³
46 000 000 000 l

Shoreline: 39.32 km
Elevation: 286.9 m

Administrative divisions

Municipality: Enontekiö
Region: Lapin maakunta
ELY centre: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Kemijoen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations
Hydrological forecasts
Fish

Fish atlas:
Harjus and Muikku

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other

You can add content when you are logged in.

68° 22' 37.56", 23° 36' 5.76"

Järven erityispiirteet

Ounasjärvi sijaitsee Enontekiöllä, kunnan keskustaajama Hetta on järven pohjoisrannalla. Järven pinta-ala on 6,9 km² ja keskisyvyys on 6,6 metriä.

Valuma-alueen ala on järvi mukaan lukien 363 km² ja järvisyys 6,0 %. Järven itäpäästä alkaa Ounasjoki.

Vedenkorkeus ja virtaama

Vedenkorkeuksia on SYKEn rekisterissä vuodesta 1950 alkaen. Keskivedenkorkeus on ollut LN+287,05 m ja keskimääräinen vuotuinen vaihtelu 83 cm. Ylin vedenkorkeus on ollut LN+288,20 m (kesäkuussa 2005) ja alin LN+286,69 m (huhtikuussa 1979), joten äärivaihtelu on ollut 151 cm.

Eniten vesi on noussut vuorokaudessa havaintojakson aikana 37 cm. Yli 15 sentin vedenpinnan vuorokausinousuja sattuu Ounasjärvessä lähes joka kevät lumen sulamisvesien purkautuessa järveen äkillisesti. Vedenpinnat ovat alimmillaan talvella ja ylimmillään touko–kesäkuun vaihteessa.

Virtaamahavaintoja on järven luusuasta vuodesta 1950 alkaen. Keskivirtaama on ollut 3,9 m3/s, keskiylivirtaama 28 m3/s ja keskialivirtaama1,2 m3/s. Äärivirtaamat ovat olleet 66 m3/s (kesäkuussa 2005) ja 0,3 m3/s (maaliskuussa 1983).

Pintaveden lämpötila ja jäähavainnot

Pintaveden lämpötilaa on mitattu vuodesta 2000 lähtien. Havainnot tehdään kesällä joka päivä aamulla klo 8. Keskiarvo koko havaintojaksolla on ollut kesäkuussa 10,3, heinäkuussa 15,0 ja elokuussa 14,3 astetta.

Jäänpaksuushavaintoja on SYKEn rekisterissä talvesta 1977–1978 alkaen. Jään keskimääräinen talvikautinen maksimipaksuus on ollut 75 cm, koko jakson ennätyspaksuus 92 cm huhtikuulta 1985.

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla