Päijänne (yhd.)

Jump to: navigation, search

15 393 100 000 m³
15.393 km³
15 393 100 000 000 l

Päijänne is a large lake in the Kymijoki (14) main catchment area. It is located in the regions: Päijät-Hämeen maakunta and Keski-Suomen maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Hämeen ELY Centre, Keski-Suomen ELY Centre. Päijänne is the region lake of Päijät-Hämeen maakunta.

The lake

Name: Päijänne
Lake code: 14.211.1.001, 14.221.1.001, 14.231.1.001
Catchment area: Asikkalanselän lähialue (14.211), Päijänteen lähialue (14.221), Ristiselän - Murtoselän alue (14.231)
Main catchment area: Kymijoki (14)

Basic information

Surface area: 108 289 ha
Depth: 95.3 m
Mean depth: 14.21 m
Volume: 15 393 100 000 m³15.393 km³
15 393 100 000 000 l

Shoreline: 2 789.15 km
Elevation: 78.3 m

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations
Fish

Fish atlas:
Ahven, Ankerias, Harjus, Hauki, Härkäsimppu, Jokirapu, Järvilohi, Karppi, Kuore, Muikku, Nieriä, Siika, Suutari, Säyne (kala) and Täplärapu

In more detail: Pm kala1 21x21.png Pm kala1 21x21.png Pm kala1 21x21.png

User observations:
Ahven, Hauki, Kuha and Taimen

Pictures
… lisää tuloksia

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

Järven erityispiirteet

Päijänne on iso (1 083 km²) järvi Kymijoen vesistössä. Se sijaitsee Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa.

Päijänne on Suomen toiseksi tai kolmanneksi suurin järvi. Alkuvuodesta se yleensä peittoaa Inarijärven, kun vedenkorkeudet etelässä ovat koholla ja Lapissa vielä talviasennossa. Vuoden jälkipuoliskolla järjestys vaihtuu. Syvyydessä Päijänne on sen sijaan koko maan ykkönen.

Nykytila ja suojelu

Päijänne on kirkasvetinen ja sen ekologinen tila on hyvä. Laajana vesistöalueena sen osat kuitenkin poikkeavat hieman toisistaan. Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ja ELY-keskusten ylläpitämältä Vesikartta-sivustolta löytyy kartalle asetettua tietoa Päijänteen eri osien tilasta. Esimerkiksi Pohjois-Päijänteen osat, Poronselkä ja Ristinselkä, ovat lievästi reheviä, kun taas Päijänteen Vanhanselkä, Jyväskylän ja Jämsän kaupunkien rajaseudulla, on ravinteisuudeltaan luokiteltu karuksi.

Kuten muuallakin, jätevedenpuhdistamoiden tullessa käyttöön ja suurten pistekuormituslähteiden, esimerkiksi tehtaiden, toiminnan päättyessä on myös Päijänteen vedenlaatu alkanut kehittyä parempaan suuntaan. Vielä 1970-luvun alkuvuosina, ennen nykyistä jätevesihuoltoa, Päijänteen pohjoisosiin kuuluvalta Jyväsjärveltä ja sen valuma-alueelta Äijälänsalmen kautta Päijänteeseen päätyi keskimäärin 125 kg fosforia vuorokaudessa. Nykyisin fosforikuormitus on keskimäärin 10 kg vuorokaudessa. (lähde: Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailuraportti v. 2014).

Arvokkaat luontokohteet

Pohjois-Päijänteen Vanhanselän tuntumassa, Jyväskylän Korpilahdella sijaitsee Unescon maailmanperintökohde Oravivuoren kolmiomittaustorni. Se kuuluu ns. Struven ketjuun, jolla 1800-luvulla selvitettiin maapallon muotoa. Ketju ulottuu kaiken kaikkiaan Mustaltamereltä pohjoiselle Jäämerelle. Oravivuori on yksi Suomessa sijaitsevasta kuudesta ketjun pisteestä.

Muita Pohjois-Päijänteellä sijaitsevia suojeltuja Natura 2000 -kohteita ovat muun muassa: "Kanavuori - Koskenvuori", "Palstonvuori - Jääskelä", "Vanhanselkä - Ruppavuori", Vaarunvuoret ja Putkilahti.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Elämysten Päijänne -hanke on listannut järvellä nähtäväksi 40 eri vesilintulajia ja eteläisellä Päijänteellä sijaitsevassa Päijänteen kansallispuistossa on oppaan mukaan yli 300 eri putkilokasvia.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Päijänne on erityisen tunnettu siitä, että se tarjoaa juomaveden lähes koko pääkaupunkiseudulle. Vesi johdetaan maailman pisimmän yhtenäisen kalliotunnelin, Päijännetunnelin, avulla Päijänteen Asikkalanselältä Helsingin seudulle. Tunneli on 120 kilometriä pitkä ja veden virtaama siinä on keskimäärin 3,1 kuutiometriä sekunnissa.

Päijänne on myös tärkeä virkistysvesistö, jonka rannoilla on monella kesämökki ja jossa harrastetaan paljon kalastusta. Lisäksi sekä Pohjois- että Etelä-Päijänteellä järjestetään erilaisia järviristeilyjä, myös koko Päijänteen päästä päähän.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla