Palvajärvi (14.316.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
5 909 110 m³
0,00591 km³
5 909 110 000 l

Palvajärvi on melko iso järvi Kymijoki (14) -päävesistössä. Se sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa ja kuuluu Keski-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Palvajärvi
Järvinumero: 14.316.1.001
Vesistöalue: Palvajärven valuma-alue (14.316)
Päävesistö: Kymijoki (14)

Perustiedot

Pinta-ala: 143,83 ha
Syvyys: 15 m
Keskisyvyys: 4,11 m
Tilavuus: 5 909 110 m³0,00591 km³
5 909 110 000 l

Rantaviiva: 12,82 km
Korkeustaso: 103,2 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

12 elokuu 2018 12:31:00
Hieman levää
Palvaniemi

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven ja Jokirapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Palvajärvi sijaitsee Jyväskylän kaupungin itärajalla, osin Laukaan kunnan puolella Palvajärven kylän lounaispuolella. Kuopiontie kulkee järven pohjoispään tuntumassa. Myös Jyväskylä – Pieksämäki -raide ylittää Palvajärven pohjoispään ennen Pönttövuoren tunnelia.

Palvajärvi on muodoltaan mutkitteleva ja moniulotteinen, sillä se koostuu pääaltaan lisäksi kolmesta lahdenpoukamasta, joista yksi on nimetty Särkänlahdeksi. Järven pohjoispää, niin ikään muodoltaan mutkalle kääntyvä lahti, on karttatarkastelun perusteella soistunutta aluetta. Palvajärvi laskee Leppäveteen.

Järven eteläinen niemi, Horinvuori on luonnonsuojelualuetta.

Nykytila ja suojelu

Palvajärvi kuuluu pintavesityypiltään pieniin ja keskikokoisiin vähähumuksisiin järviin (Vh). Vuonna 2001 entisen Jyväskylän maalaiskunnan toimesta tehdyn pienjärvitutkimuksen mukaan Palvajärven valuma-alue on n. 9,5 km² kokoinen eli melko pieni. Tämän vuoksi järvi on erittäin suuressa määrin ulkoisten kuormitusvaikutusten alainen.

Järvi kuuluu nykyisin ekologiselta tilaluokitukseltaan (2013) luokkaan erinomainen. Palvajärvi on pitkäviipymäinen järvi (30 kk), jossa aineet ehtivät hajota ja sedimentoitua, mikä osaltaan parantaa vedenlaatua. Järveä on tutkittu jonkin verran: 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa sekä viimeisimpänä 2000-luvun alussa tehtyjen vesistötutkimusten perusteella Palvajärvi määriteltiin kirkasvetiseksi ja fosforipitoisuudeltaan alhaiseksi (≤ 10 μg/l). Lievää alusveden hapenvajausta havaittiin vuoden 2001 loppukesällä.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

  • Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus (1989). Jyväskylän maalaiskunnan pienvesitutkimus v. 1989. Granberg, K.
  • Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus (1992). Jyväskylän maalaiskunnan vesistöjen laatuluokitus. Kuitunen, P.
  • Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus (2001). Jyväskylän maalaiskunnan pienjärvitutkimus vuonna 2001. Veijola, H. Tutkimusraportti 113/2002. Jyväskylä 2002.