Pankajärvi (04.423.1.001)

Jump to: navigation, search
90 361 000 m³
0.0904 km³
90 361 000 000 l

Pankajärvi is a large lake in the Vuoksi (04) main catchment area. It is located in the region: Pohjois-Karjalan maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Pohjois-Karjalan ELY Centre.

The lake

Name: Pankajärvi
Lake code: 04.423.1.001
Catchment area: Pankajärven - Pudasjoen alue (04.423)
Main catchment area: Vuoksi (04)

Basic information

Surface area: 2 375.45 ha
Depth: 17.5 m
Mean depth: 3.8 m
Volume: 90 361 000 m³0.0904 km³
90 361 000 000 l

Shoreline: 121.14 km
Elevation: 115.2 m

Administrative divisions

Municipality: Lieksa
Region: Pohjois-Karjalan maakunta
ELY centre: Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts
Fish

Fish atlas:
Ahven, Harjus, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku and Säyne (kala)

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other

You can add content when you are logged in.

63° 22' 3.36", 30° 11' 40.92"

Järven erityispiirteet

Pankajärvi sijaitsee Vuoksen vesistössä, Lieksassa Pohjois-Karjalassa. Järven ala on 23,8 km², keskisyvyys 3,8 m ja suurin syvyys 18 m.

Järvessä on useita isohkoja saaria Näräsensaari (134 ha), Kääntämö (121 ha), Lieteniemi (49 ha), Suokkolansaari (44 ha) ja Metelinsaari (30 ha).

Valuma-alueen ala on järvi mukaan lukien 8021 km², josta vettä 12,1 %. Valtaosan valuma-alueesta muodostaa yläpuolinen Lieksanjoki. Tämän joen vedet virtaavat itäpuolella olevasta Rekusenjärvestä Pankajärveen kahta reittiä, Naarajoen-Mukajoen kautta sekä Pudasjoen kautta. Edellisellä reitillä keskivirtaama on noin 80 m3/s, jälkimmäisellä noin 10 m3/s.

Pankajärveen laskee myös useita pienempiä vesistöjä; Ulkkajoki (102 km²), Hanhijoki (81 km²) ja Kokkojoki (74 km²).

SYKEn rekisterissä on Pankajärven vedenkorkeuksia vuodesta 1965 alkaen. Järveä säännöstellään Pankakosken voimalaitokselta. Keskivedenkorkeus on ollut NN+114,99 m ja keskimääräinen vuotuinen vaihtelu 104 cm. Ylin vedenkorkeus on ollut NN+116,13 m (kesäkuussa 1982) ja alin NN+114,29 m (huhtikuussa 1974), joten äärivaihtelu on ollut 184 cm.

Virtaamia Lieksankosken voimalaitokselta on SYKEn rekisterissä vuodesta 1961 alkaen. Keskivirtaama on ollut 96 m3/s, keskiylivirtaama 234 m3/s ja keskialivirtaama 36 m3/s. Suurin virtaama on ollut 350 m3/s ja pienin 0,0 m3/s. Tämä vuonna 1960 valmistunut laitos sijaitsee hieman alempana Lieksanjoessa kuin vuonna 1963 valmistunut Pankakosken laitos. Valuma-alueiden pinta-alaero näillä laitoksilla on kuitenkin vain 69 km², joten Lieksankosken virtaamat vastaavat melko tarkoin Pankakosken virtaamia.

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla