Parkanonjärvi (35.532.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
31 883 600 m³
0,0319 km³
31 883 600 000 l

Parkanonjärvi on melko iso järvi Kokemäenjoki (35) -päävesistössä. Se sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa ja kuuluu Pirkanmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Parkanonjärvi
Järvinumero: 35.532.1.001
Vesistöalue: Parkanonjärven lähialue (35.532)
Päävesistö: Kokemäenjoki (35)

Perustiedot

Pinta-ala: 469,66 ha
Syvyys: 21,98 m
Keskisyvyys: 6,79 m
Tilavuus: 31 883 600 m³0,0319 km³
31 883 600 000 l

Rantaviiva: 25,47 km
Korkeustaso: 90 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Ankerias, Harjus, Hauki, Jokirapu, Kuore ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Parkanonjärvi on pohjois-etelä-suuntainen, pitkänomainen järvi Kokemäenjoen vesistössä. Järvi sijaitsee kokonaisuudessaan Pirkanmaan pohjoisosassa, Parkanon kaupungin alueella, pääosin kaupungin keskustan eteläpuolella. Leveimmältä kohtaansa järven pohjoisosassa se on noin 1.5 kilometrin levyinen. Järven pituus on noin 7.8 kilometriä.

Järveen laskee pohjoisesta Viinikanjoki, joka tuo vettä sekä Parkanon Kirkkojärvestä että Kairolammesta. Vastaavasti järven vedet laskevat Vääräjoen kautta Kyrösjärven Heittolanlahteen.

Nykytila ja suojelu

Järvi on vuosien saatossa rehevöitynyt ja vesikasvillisuus on vallannut sen matalat rannat johtuen ravinnekuormituksesta ja alhaisista kesävedenkorkeuksista.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Parkanon kaupunki ovat käynnistäneet Parkanonjärven kunnostushanketta ja sitä esiteltiin yleisölle 29.11.2011.

Parkanonjärvi luokitellaan ravinnepitoisuuksien perusteella reheväksi. Järven pintakerroksen fosforipitoisuus vaihtelee kasvukauden aikana pääasiallisesti välillä 20-40 μg/l kun taas klorofyllin pitoisuus vaihtelee välillä 10-35 mg/l. Järven historiassa on nähtävissä voimakkaat leväkukinnot vuosina 1995 ja 2002. Järven fosforin ja klorofyllin pitoisuudet ovat kuitenkin laskussa. Fosforin pitoisuus on ollut alle 45 μg/l kaikkina paitsi yhtenä vuotena, mikä kertoo hyvästä vedenlaadusta. Sen sijaan klorofyllin pitoisuus on useampana vuonna noussut yli tavoitellun pitoisuuden. Järven syvänteessä esiintyy myös happikatoa lopputalvella ja -kesällä. Pintavedessä happipitoisuus pysyy hyvänä vuoden ympäri.

Parkanonjärvi.jpg

Kokonaisfosforin ja klorofylli a:n pitoisuudet (μg/l) veden pintakerroksessa (0-2 m) Parkanonjärvessä kasvukauden aikana v. 1990-2014. Parkanonjärvi on tyypitelty runsashumuksiseksi järveksi (Rh), jossa hyvän vedenlaadun saavuttamiseksi klorofylli a:n pitoisuuden tulee olla alle 20 μg/l ja kokonaisfosforin alle 45 μg/l.

Vedenkorkeus vaihtelee pääsääntöisesti 1-2 m vuoden minimin ja maksimin välillä. Matala vedenkorkeus kesällä aiheuttaa rantaviivan siirtymistä, mikä edelleen vaikeuttaa järven virkistyskäyttöä.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Parkanonjärvi on tunnettu sorsalintujen pesimäalue.

Järvi tunnetaan myös vahvasta kuhakannasta ja suurista hauistaan, vapa- ja verkkokalastajalle se on erinomainen kohde.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Järveen rajoittuu 161 rantatilaa.

Parkanon jätevedenpuhdistamon vedet johdetaan Viinikanjokeen (laskee Parkanonjärveen), mikä heikentää pintaveden laatua etenkin talvisin. Kesäisin vedet sekoittuvat koko vesipatsaaseen kun taas talvisin ne kulkevat pinnassa jään alla. Jätevedenpuhdistamon vedet vastaavat noin 40 %:sta typen kuormitusta ja 10 %:sta fosforin kuormitusta.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Wikipedia. Parkanonjärvi. Internet-sivu. Viitattu 25.7.2014. [1]