Patajärvi (14.284.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Patajärvi on melko iso järvi Kymijoki (14) -päävesistössä. Se sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa ja kuuluu Keski-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Patajärvi
Järvinumero: 14.284.1.001
Vesistöalue: Patajärven valuma-alue (14.284)
Päävesistö: Kymijoki (14)

Perustiedot

Pinta-ala: 127,89 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 11,62 km
Korkeustaso: 90,4 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven ja Jokirapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Patajärvi sijaitsee Tikkalan ja Ylä-Muuratjärven kylien alueella, entisen Korpilahden kunnan, nykyisen Jyväskylän kaupungin keskiosissa. Patajärven kaakkoiskulmasta laskeva Mattilanjoki yhdistää Patajärven sen länsipuoliseen Muuramen Muuratjärveen. Patajärven luoteispäähän laskevat järven merkittävimmät uomat, Hangasoja ja Heinäjoki.

Patajärven pohjoispäässä sijaitseva Myllyvuori on osa ”Särkijärven metsä – Myllyvuori” -Natura 2000 -luonnonsuojelualuetta.

Nykytila ja suojelu

Patajärven valuma-alueen pinta-ala on 55,5 km². Siitä 75 % on metsäistä kangasmaata, 9 % vähäpuustoista aluetta (johon luetaan hakkuualat, vähäpuustoiset suot), 7 % on peltoa, 4 % vesialuetta (itse Patajärvi mukaan luettuna), 4 % metsäistä turvemaata ja alle 1 % on rakennettua aluetta.

Järven syvin kohta ulottuu 18 metriin. Keskisyvyys (6 m) ja tilavuus (7,68 milj m³) perustuvat asiantuntijoiden arvioihin, sillä järveä ei ole luodattu. Viipymä Patajärvellä on noin 5,3 kk ja keskivirtaama 0,56 m³/s.

Patajärvi on luokiteltu runsashumuksiseksi järveksi (Rh), joka on ekologiselta tilaltaan (2013) erinomaisessa kunnossa.

Patajärvestä on vedenlaatutietoja jo vuodesta 1972, sillä se on toiminut Keski-Suomen ELY-keskuksen, entisen Keski-Suomen ympäristökeskuksen vertailujärvenä. Myös Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteen laitos on tehnyt järvellä tutkimuksia. Patajärven vedenlaadusta on siis huomattavasti paremmin tietoa kuin yleensä vastaavan kokoisesta järvestä.

Patajärveen kohdistuva kuormitus on hajakuormitusta, jota aiheutuu maa- ja metsätalouden toimista, haja-asutuksesta, ilmalaskeumasta sekä luonnon omasta kuormasta. Patajärven kuormitusta on tutkittu vuosina 2001–2005, jolloin keskiarvojen perusteella arvioitiin, että järveen kohdistuva fosforikuorma on 1,0 kg fosforia ja 30 kg typpeä vuorokaudessa. Järven päällysveden keskimääräiseksi fosforipitoisuudeksi arvioitiin 20 μg/l ja typpipitoisuudeksi 600 μg/l. Päällysveden ravinnepitoisuudet eivät ole juurikaan muuttuneet tarkkailujakson (1970-luvun) alkuvuosiin verrattuna. Järvi luokitellaan lievästi rehevähköksi fosforipitoisuuden perusteella.

Voimakkaasta veden kerrostumisesta johtuen Patajärven alusvedessä saattaa esiintyä hapettomuutta lähinnä loppukesäisin. Talvisinkin alin vesikerros on yleensä vähähappinen.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Patajärvellä on tavattu koekalastusten perusteella särkikaloja, kuhaa, kiiskeä, haukea ja ahvenia.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

  • Muuratjärven osakaskunta (2005-2006). Korpilahden Patajärven hoidon ja kunnostuksen yleissuunnitelma. Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus.