Peruvesi (14.916.1.005)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
94 275 600 m³
0,0943 km³
94 275 600 000 l

Peruvesi on iso järvi Kymijoki (14) -päävesistössä. Se sijaitsee Etelä-Savon maakunnassa ja kuuluu Etelä-Savon ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Peruvesi
Järvinumero: 14.916.1.005
Vesistöalue: Volanjoen alue (14.916)
Päävesistö: Kymijoki (14)

Perustiedot

Pinta-ala: 1 608,78 ha
Syvyys: 23 m
Keskisyvyys: 5,86 m
Tilavuus: 94 275 600 m³0,0943 km³
94 275 600 000 l

Rantaviiva: 58,59 km
Korkeustaso: 104 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki ja Jokirapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Peruvesi on reilut 10 km pitkä ja 2 km leveä järvi, jolle ovat tyypillisiä sen leveät selät. Järven pinta-ala on 1609 ha ja valuma-alueena on Volanjoen alue. Suurin osa Peruvedestä kuuluu Pertunmaan kuntaan, eteläisimmät osat sijaitsevat Mäntyharjun kunnan puolella. Pertunmaan kirkonkylä sijaitsee Pienveden ja Peruveden kannaksella ja järvet työntyvät lähelle kylän keskustaa. Peruvedestä vedet jatkavat matkaansa Volanjokea pitkin Saittalampeen ja sieltä Volankosken, Hauta- ja Kilpilammen ja Juosolankoskesta Myllylampeen. Myllylammesta on vesiyhteys Lahnaveden Karankalahteen.

Järven veden laatua on tutkittu 12 eri havaintopaikalla. Etelä-Savon ELY-keskuksen järvien tila- ja käyttökelpoisuuskartoitukseen ovat kuuluneet järven pohjoisosan 18 m:n syvänne sekä 24 m:n syvänne, Honkasaaresta koilliseen. Järvi on kirkasvetinen ja vesi on väriltään hieman rusehtavaa. Järvi on tyypiltään välillä niukka-/keskihumuksinen. Happitilanne on ollut hyvä. Tutkimustiedon mukaan järvi on rehevyystasoltaan karu/lievästi rehevä. Suurin osa järvestä kuuluu virkistyskäyttö luokituksen mukaan luokkaan erinomainen. Pertunmaan välittömässä läheisyydessä oleva järvenosa, Uittosalmesta pohjoiseen oleva alue, on luokiteltu luokkaan hyvä. Luokitus on tehty syvänteiden vedenlaatutekijöiden mukaan, jolloin rantavyöhykkeen mahdollista rehevöitymistä ei ole voitu ottaa luokituksessa huomioon.

Nykytila ja suojelu

Järvi on kuulunut alueelliseen järvien tila- ja käyttökelpoisuuskartoitukseen vuosina 1994-95 ja 2004-05. Järvelle on tehty myös velvoitetarkkailuohjelma, jolla vedenlaatua tarkkaillaan Pertunmaan ja Mäntyharjun lähivesialueilla. Velvoitetarkkailupaikkoja on 4. Velvoitetarkkailua suorittaa Kymijoen Vesi ja Ympäristö ry ja he tekivät Peruveden 128 viimeisimmän vedenlaatu tutkimuksen 12.7.2006. Hapen kyllästysaste oli pintavedessä erinomainen, mutta alusvedessä tyydyttävä. Väriluku ja kokonaisfosfori olivat erinomaiset.

Lähteet: Valtion ympäristöhallinto.