Petosenlampi (04.272.1.090)

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Petosenlampi on keskikokoinen järvi Vuoksi (04) -päävesistössä. Se sijaitsee Pohjois-Savon maakunnassa ja kuuluu Pohjois-Savon ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Petosenlampi
Järvinumero: 04.272.1.090
Vesistöalue: Kallaveden alue (04.272)
Päävesistö: Vuoksi (04)

Perustiedot

Pinta-ala: 20,09 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 2,33 km
Korkeustaso: 87,5 m

Hallinnolliset alueet

Kunta: Kuopio
Maakunta: Pohjois-Savon maakunta
ELY-keskus: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vesienhoitoalue: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Härkäsimppu, Jokirapu, Karppi, Kuore, Muikku, Siika, Suutari ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Petosenlampi on järvi Petosella Kuopiossa. Petosenlammen pinta-ala on 20,1 ha, keskisyvyys on 4,9 metriä, suurin syvyys on 13 metriä ja tilavuus 990 000 m3.

Järven valuma-alueen pinta-ala on 186 ha. Valuma-alueesta noin puolet on metsäalueita ja puolet erilaisia rakennettuja alueita.

Petosenlampeen laskee kaksi ojaa, joihin kerätään lähialueen hulevesiä. Kahden jätevesipumppaamon ylivuodot johdetaan Petosenlampeen. Petosenlammesta lähtee puro Pikku-Petoseen.

Nykytila ja suojelu

Veden happitilanne on hyvä. Ravinteiden heilahtelut ovat vähentyneet ja fosforipitoisuudet madaltuneet. Veden sähkönjohtavuus on noussut huomattavasti. Sedimentin tila on huono, sisäisen kuormituksen riski on suuri.

Vedenlaatua on seurattu vuodesta 1986 alkaen kaksi kertaa vuodessa. Sedimenttitutkimus on tehty vuosina 2005 ja 2010. Tehokalastusta Petosenlammella on tehty vuosina 1999, 2000, 2004, 2006 ja 2010. Petosenlampea on hapetettu vuodesta 2000 alkaen.

Petosenlampi kuuluu Natura-ohjelmaan.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Petosenlammen kalastoon kuuluvat ahven, kiiski, hauki, särki ja ruutana.[1]

Aiemmin arvokkaaksi luokiteltu kasvilajisto on taantunut. Uhanalaisia kasveja ei ole enää löydetty. Petosenlammen itärantaa on ruopattu, muutoin rannat ovat lähes luonnontilaisia.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

  1. KOEKALASTUSRAPORTTI Petosenlampi Kuopion kaupunki.