Pieksänjärvi (14.793.1.001)

Jump to: navigation, search
43 385 500 m³
0.0434 km³
43 385 500 000 l

Pieksänjärvi is a large lake in the Kymijoki (14) main catchment area. It is located in the region: Etelä-Savon maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Etelä-Savon ELY Centre.

The lake

Name: Pieksänjärvi
Lake code: 14.793.1.001
Catchment area: Pieksäjärven alue (14.793)
Main catchment area: Kymijoki (14)

Basic information

Surface area: 2 098.2 ha
Depth: 14 m
Mean depth: 2.07 m
Volume: 43 385 500 m³0.0434 km³
43 385 500 000 l

Shoreline: 64.43 km
Elevation: 118.9 m

Administrative divisions

Municipality: Pieksämäki
Region: Etelä-Savon maakunta
ELY centre: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

21 elokuu 2019 08:00:00
No algae
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

13 elokuu 2019 08:40:00
No algae
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

6 elokuu 2019 08:30:00
No algae
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Jokirapu, Muikku and Säyne (kala)

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

62° 20' 34.44", 27° 8' 59.64"

Järven erityispiirteet

Pieksänjärvi sijaitsee Pieksämäen kaupungin alueella. Valuma-alueena on Pieksäjärven alue ja järven pinta-ala on 2098 ha. Järven vesi on väriltään rusehtavaa ja ajoittain myös hieman sameaa. Virkistyskäyttö luokituksen mukaan pohjoisin osa järvestä kuuluu luokkaan hyvä ja eteläisin osa luokkaan tyydyttävä. Luokitus on tehty 4 m:n ja 14,5 m:n syvänteiden vedenlaatutekijöiden mukaan, jolloin rantavyöhykkeen mahdollista rehevöitymistä ei ole voitu ottaa luokituksessa huomioon.

Nykytila ja suojelu

Pieksänjärven veden laatua on seurattu kaikkiaan 34 eri havaintopaikalla vuodesta 1960 lähtien. Eniten seuratuimmat ovat 4 m:n syvänne järven pohjoisosan keskikohdalla, josta on yli 300 näytteenottokertaa. Pieksänjärven 018 viimeisin vedenlaatu tutkimus on tehty 28.8.2012. Väriluku oli hyvä ja hapen kyllästysaste oli erinomainen. Lehtivihreä oli tyydyttävä ja kokonaisfosfori oli hyvä/tyydyttävä.

Olkonniemestä etelään oleva 10 m:n syvänne, josta on yli 300 näytteenottokertaa. Pieksänjärven 019 viimeisin tutkimus on tehty 26.9.2012. Lehtivihreä oli välttävä ja näkösyvyys oli 0,5 metriä.

Pieksänjärven 14,5 m:n syvänne järven eteläosassa, Tahinniemestä etelään, josta on yli 400 näytteenottokertaa. Pieksänjärven 020 viimeisin tutkimus on tehty 26.9.2012. Lehtivihreä oli tyydyttävä. Saman vuoden elokuun näytteissä hapen kyllästysaste oli erinomainen. Kokonaisfosfori oli tyydyttävä ja väriluku oli hyvä.

Happipitoisuus on ajoittain vähäinen etenkin järven eteläosien syvänteiden pohjanläheisissä vesikerroksissa kerrostuneisuuskausien loppupuolella. Pieksänjärven veden laatua seurataan erillisen velvoitetarkkailuohjelman avulla. Velvoitetarkkailua suorittaa Jyväskylän Yliopiston Ympäristötutkimuskeskus. Etelä-Savon ELY-keskus on myös seurannut eri tutkimushankkeiden aikana veden laadun muutoksia järven eri osissa. Pieksäjärven ekologinen tila on hyvä.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Kalastusalueiden tekemät kalastusrajoitukset Pieksämäen kalastusalueella. Talvipyynnissä 29-49 mm:n verkkojen käyttö on kielletty Pieksäjärvessä ja rajoitusaika 30.4.2016. Pieksämäen kalastusalueella ei ole ammattikalastusperinnettä. Pieksänjärvellä ei ole vielä edellytyksiä ammattikalastuksen kohteeksi kalastonsa ja järven kalojen markkinointivaikeuksien johdosta. Istutussuunnitelmat on tehty kuhalle ja järvitaimenelle, mutta niitä ei ole aloitettu. Kuhakanta ei ole vahvistunut.

Kasvillisuus koostuu pääasiassa tavanomaisista ja yleisistä lajeista. Ei ole havaittu uhanalaisia tai rauhoitettuja putkilokasveja tai sammallajeja. Pieksänjärvelle on tehty niittoalojen vesikasvillisuus- ja sudenkorentoselvitys vuonna 2010.

Lähteet: Ammattikalastuksen vesienkäyttösuunnitelma Itä-Suomessa 2011, Koskelo-Konneveden kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2008-2018, Valtion ympäristöhallinto.

Aiheesta muualla

Vesikasvillisuus selvitys: http://www.pieksamaki.fi/files/Pieksajarven%20niittoalojen%20vesikasvillisuus%20ja%20sudenkorentoselvitys%20(3).pdf

Pieksänjärven hoitoon vauhtia EU rahalla. Kunnostushankkeesta tarkemmin: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=344332&lan=fi