Piipsjärvi (54.071.1.001)

Jump to: navigation, search

Piipsjärvi is a rather large lake in the Pyhäjoki (54) main catchment area. It is located in the region: Pohjois-Pohjanmaan maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Pohjois-Pohjanmaan ELY Centre.

The lake

Name: Piipsjärvi
Lake code: 54.071.1.001
Catchment area: Piipsjärven alue (54.071)
Main catchment area: Pyhäjoki (54)

Basic information

Surface area: 389.12 ha
Depth:
Mean depth:
Volume:
Shoreline: 14.06 km
Elevation: 73.5 m

Administrative divisions

Municipality: Oulainen
Region: Pohjois-Pohjanmaan maakunta
ELY centre: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations
Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu and Säyne (kala)

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pictures

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

64° 18' 9.72", 24° 56' 6.72"

Järven erityispiirteet

Piipsjärvi sijaitsee Oulaisten keskustasta viitisen kilometriä koilliseen. Järvi on 4,5 kilometriä pitkä ja leveimmillään yli puolitoista kilometriä. Järveen laskee pohjoisesta Piipsanjoki, joka kerää vetensä Vihannin länsipuolelta asti. Myös Haapaveden pohjoispuolella olevat Ainali ja Osmanki juoksuttavat vetensä Piipsanjokeen ja edelleen Piipsanjärven kautta Pyhäjokeen. Järvi kuivatettiin 1880-luvulla maanviljelyn tarpeita varten. Järvi vesitettiin uudelleen 1979 virkistyskäyttöön. Piipsjärvellä on moottoriveneily ja muu liikenne koneellisilla kulkuneuvoilla kielletty lukuunottamatta sähkömoottoilla varustettuja veneitä.

Nykytila ja suojelu

Järvi on matala ja ruskeavetinen. Nykyisin järvi on Pohjois-Pohjanmaan liiton määrittelemä arvokas luonnonsuojelukohde. Järveen on vuonna 2009 tehty roskakalanpoistamisoperaatio.

Vuonna 2019 valmistunut kalatie mahdollistaa kalojen nousun Pyhäjoesta Piipsjärveen ja edelleen Piispanjoen yläosille asti. Vanha pohjapato esti kalojen nousun liian jyrkän putouksen vuoksi ja pohjapato on tulvien ylijuoksutuksen mahdollistavana edelleen pakoillaan.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Järvessä viihtyvät sekä suuret hauet, lahnat sekä ahvenet. Istutuskaloina järvessä on myös kirjolohia. Särki on ahvenen ohella järven yleisin saaliskala. Piipsjärvellä järjestetään vuosittain haukikisa.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Piipsjärven ympärillä on runsaasti normaalia maaseutuasutusta ja järvellä on selkeä maisemaa parantava vaikutus.

Aiheesta muualla

Wikipedia. Piipsjärvi. Internet-sivu. Viitattu 10.7.2014. [1] Faravid 1/77, Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja s.171-187, Juhani Kostet: Oulaisten Piipsjärven kuivatushanke