Pinkjärvi (83.027.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
6 761 510 m³
0,00676 km³
6 761 510 000 l

Pinkjärvi on melko iso järvi Selkämeren rannikkoalue (83) -päävesistössä. Se sijaitsee Satakunnan maakunnassa ja kuuluu Varsinais-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Pinkjärvi
Järvinumero: 83.027.1.001
Vesistöalue: Harjajuovan - Pinkjärven valuma-alue (83.027)
Päävesistö: Selkämeren rannikkoalue (83)

Perustiedot

Pinta-ala: 279,86 ha
Syvyys: 7,23 m
Keskisyvyys: 2,42 m
Tilavuus: 6 761 510 m³0,00676 km³
6 761 510 000 l

Rantaviiva: 20,38 km
Korkeustaso: 29,3 m

Hallinnolliset alueet

Kunta: Eurajoki
Maakunta: Satakunnan maakunta
ELY-keskus: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vesienhoitoalue:

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

20 elokuu 2002
Hieman levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

13 elokuu 2002
Hieman levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

6 elokuu 2002
Hieman levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu ja Suutari

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Nykytila

Pinkjärvi on pintavesityypiltään matala runsashumuksinen järvi, jonka ekologinen tila on hyvä. Vedessä on kohtalaisesti fosforia ja melko runsaasti typpeä. Veden kokonaisfosforipitoisuus on hieman noussut pitkällä aikavälillä samoin kuin talviset typpiarvot. Planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus on yleensä ollut melko pieni, mutta järvessä esiintyvä limalevä voi selittää ajoittain suuret klorofyllipitoisuudet.

Pintaveden happipitoisuus on ollut kesällä hyvä, mutta talvinen happitilanne on heikentynyt pitkällä aikavälillä. Myös pohjanläheisessä vedessä happitilanne on ollut kesäisin hyvä, mutta talvisin on esiintynyt voimakasta hapen vajausta.

Pinkjärven vesi on voimakkaasti humuspitoista, ja humuksisuus on kasvanut sekä veden kemiallisen hapenkulutuksen, että väriluvun perusteella. Vesi on hieman sameaa varsinkin kesällä, mutta näkösyvyys on kuitenkin ollut kesäisin melko hyvä. Vedenlaadun seuranta-aineisto on kuitenkin varsin pieni. Veden happamuutta ilmaiseva pH-arvo on ollut viime kesämittauksissa noin 7, mutta talviset pintaveden pH-arvot ovat olleet selvästi happamampia ja alimmillaan vain 4,9.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 14.8.2013

Päivitetty 16.7.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 25.6.2015

Päivitetty 20.8.2019

Suojelu

Pinkjärven rannat kuuluvat valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan ja pääosin seutukaavan luonnonsuojelualueeseen.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Alueella esiintyviä lintudirektiivin eli luonnonvaraisten lintujen suojelusta (79/409/ETY) annetun direktiivin liitteen I mukaisia lintulajeja ovat : harmaapäätikka, helmipöllö, kalatiira, kuikka, kurki, liro, mehiläishaukka, metso, palokärki, pikkulepinkäinen, pikkusieppo, pohjantikka, pyy, viirupöllö

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Ympäristö.fi