Pitkäjärvi (35.319.1.017)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Pitkäjärvi on keskikokoinen järvi Kokemäenjoki (35) -päävesistössä. Se sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa ja kuuluu Pirkanmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Pitkäjärvi
Järvinumero: 35.319.1.017
Vesistöalue: Sorilanjoen valuma-alue (35.319)
Päävesistö: Kokemäenjoki (35)

Perustiedot

Pinta-ala: 43,01 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 7,09 km
Korkeustaso:

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Jokirapu ja Suutari

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Pitkäjärvi sijaitsee noin 12km koilliseen Tampereen kaupungista. Järvellä on pinta-alaa 43ha ja syvyyttä 14m. Järven itäpuolella on suoalueita, joista virtaa humuspitoista vettä kaivettuja ojia pitkin järveen. Järvi on lähes luonnontilainen.

Nykytila ja suojelu

Hertta-tietokannan mukaan järvellä on otettu veden laatu näytteitä 5 kertaa aikavälillä 1993-2014. Tuloksia on saatavilla kuitenkin kahdesta näytekerrasta vuosilta 1993 ja 2008. Näytteenottajina ovat toimineet Tampereen kaupungin vesihuolto-osasto ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys.

Vuoden 1993 mittauksissa hapen kyllästysaste oli päällysvedessä 41% ja 7m syvyydessä 13%. Kokonaisfosforipitoisuus oli päällysvedessä 6µg/l ja 10m syvyydessä 29µg/l. Näkösyvyys oli 1,8m.

Vuonna 2008 hapen kyllästysaste oli päällysvedessä 80% ja 11m syvyydessä 0%. Kokonaisfosforipitoisuus oli vastaavasti 15µg/l ja 10µg/l. Kokonaistyppipitoisuus oli päällysvedessä 400µg/l ja alusvedessä 430µg/l. Näkösyvyys oli 2,0m.

Järven tilaa heikentävät humuspitoiset valumavedet ja heikko vedenvaihtuvuus. Vaikka järveen virtaa humuspitoista vettä, on järvi melko niukkaravinteinen. Järven tilan on arvioitu olevan tyydyttävän tasolla.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Järven rannoilla on melko paljon asutusta.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla