Pitkäjärvi (35.352.1.012)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Pitkäjärvi on keskikokoinen järvi Kokemäenjoki (35) -päävesistössä. Se sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa ja kuuluu Pirkanmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Pitkäjärvi
Järvinumero: 35.352.1.012
Vesistöalue: Työtönjoen - Pitkäjärven alue (35.352)
Päävesistö: Kokemäenjoki (35)

Perustiedot

Pinta-ala: 40,52 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 6,2 km
Korkeustaso:

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven ja Jokirapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Pitkäjärvi sijaitsee Työtönjärven vesistöalueella Työtönjärven yläpuolella ja se kuuluu Keihäsjoen valuma-alueeseen (35.35). Työtönjärvestä reitti laskee Keihäsjärven läpi Näsijärven Kurunlahteen. Valuma-alue on kooltaan suuri. Siihen laskevat Kalliojärven alueen vedet (valuma-alue Kalliojärven luusuassa 78,2 km²) sekä lähivaluma-alueen vesiä noin 10 km²:n alueelta Haukijärvi mukaan lukien. Veden vaihtuvuus on erittäin nopeaa. Länsirannalla on nykyisin myös loma-asutusta. Itäranta rajoittuu kallioihin, mutta etenkin järven pohjoispäässä on matalia ja ruohoisempia rantavyöhykkeitä.

Maksimisyvyys: 6.7 m

Veden keskiviipymä: 13 vrk

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Nykytila ja suojelu

Veden laatu on tutkittu aikaisemmin vuosina 1978, 1979, 1993 1999 ja nyt talvikautena vuonna 2012. Tulosten perusteella Pitkäjärven syvänne kerrostuu selvästi lämpötilan mukaan ja happi jopa loppuu kerrosteisuuskausien aikana. Pinnassa happiongelmia ei esiinny. Kuten ylemmän Kalliojärvenkin puolella, valuma-alueella olevien soiden vaikutus näkyy runsaana humuksen määränä (tumma veden väri) ja happamuutena. Veden pH laski talvella 2012 jopa alle tason 5,0, mikä merkitsee sitä, etteivät esimerkiksi särkikalat tule toimeen ja monilla muillakin vesieliöillä on vaikeuksia selviytyä.

Rehevyystasoltaan Pitkäjärvi kuuluu lievästi reheviin vesistöihin, sillä karuissa humusvesissä fosforitaso on luokkaa 10–15 µg/l. Pitkäjärven vanhoissa tuloksissa taso on vaihdellut välillä 19–34 µg/l, vuonna 2012 kokonaisfosfori oli 24 µg/l. vuoden 2012 näytteenoton tulokset olivat yleisesti samankaltaisia aikaisempien vuosien näytteenottoihin, joten Pitkäjärven tilassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Vesistön virkistysarvoa kuvaava yleisluokitus antaa täälläkin tulokseksi huonon luokan veden voimakkaan värin, happamuuden ja lievästi kohonneen fosforitason vuoksi. On kuitenkin huomattava, että humusleima Pitkäjärvessä on jäänyt kesällä talviaikaa selvästi lievemmäksi.

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla