Poosjärvi (36.013.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Poosjärvi on melko iso järvi Karvianjoki (36) -päävesistössä. Se sijaitsee Satakunnan maakunnassa ja kuuluu Varsinais-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Poosjärvi
Järvinumero: 36.013.1.001
Vesistöalue: Poosjärven alue (36.013)
Päävesistö: Karvianjoki (36)

Perustiedot

Pinta-ala: 349,36 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 36,82 km
Korkeustaso: 30,5 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot
Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Jokirapu, Karppi, Kuore, Säyne (kala) ja Täplärapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Nykytila

Poosjärvi on lyhytviipymäinen, matala runsashumuksinen järvi, jonka ekologinen tila on hyvä. Vedessä on runsaasti fosforia ja melko runsaasti typpeä. Planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus on kohtalainen, mutta vastaa matalassa runsashumuksisessa järvessä hyvää ekologista luokkaa.

Poosjärven veden happipitoisuus on kesällä vähintään tyydyttävä. Talvisin hyvin matalassa järvessä voi esiintyä hapen vajausta pintaveteen asti, ja pohjalta happi voi kulua loppuun.

Poosjärven vesi on voimakkaasti humuspitoista ja sameaa. Näkösyvyys on ollut viime kesämittauksissa 0,9 m. Veden happamuutta ilmaiseva pH-arvo on ollut viime mittauskesinä 6,8-6,9 ja talvina 6,2-6,3.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 19.6.2012

Päivitetty 16.7.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.6.2015

Päivitetty 16.7.2018

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Poosjärven vesi- ja rantalinnusto on lajirikas. Peruslajistoon kuuluvat telkkä sinisorsa ja tavi. Myös haapana on suhteellisen yleinen. . Lokkilintuja alueella on runsaasti ja mm. pikkulokki pesii järvellä kuten myös nauru- ja kalalokki sekä kalatiira. Kahlaajista tavallisimpia ovat rantasipi ja taivaanvuohi. Alueella pesii tai ainakin käy ruokailemassa useita petolintuja kuten nuolihaukka, mehiläishaukka ja ruskosuohaukka. Lisäksi lajistoon kuuluvat kuikka ja suhteellisen uutena tulokkaana kurki.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Poosjärvi on kuuluu Natura 2000-alueeseen runsaan linnustonsa vuoksi. Lisätietoja: Poosjärvi