Poosjärvi (36.013.1.001)

Jump to: navigation, search

Poosjärvi is a rather large lake in the Karvianjoki (36) main catchment area. It is located in the region: Satakunnan maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Varsinais-Suomen ELY Centre.

The lake

Name: Poosjärvi
Lake code: 36.013.1.001
Catchment area: Poosjärven alue (36.013)
Main catchment area: Karvianjoki (36)

Basic information

Surface area: 349.36 ha
Depth:
Mean depth:
Volume:
Shoreline: 36.82 km
Elevation: 30.5 m

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations
Hydrological forecasts
Fish

Fish atlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Jokirapu, Karppi, Kuore, Säyne (kala) and Täplärapu

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

61° 39' 39.24", 21° 51' 52.56"

Järven erityispiirteet

Nykytila

Poosjärvi on lyhytviipymäinen, matala runsashumuksinen järvi, jonka ekologinen tila on hyvä. Vedessä on runsaasti fosforia ja melko runsaasti typpeä. Planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus on kohtalainen, mutta vastaa matalassa runsashumuksisessa järvessä hyvää ekologista luokkaa.

Poosjärven veden happipitoisuus on kesällä vähintään tyydyttävä. Talvisin hyvin matalassa järvessä voi esiintyä hapen vajausta pintaveteen asti, ja pohjalta happi voi kulua loppuun.

Poosjärven vesi on voimakkaasti humuspitoista ja sameaa. Näkösyvyys on ollut viime kesämittauksissa 0,9 m. Veden happamuutta ilmaiseva pH-arvo on ollut viime mittauskesinä 6,8-6,9 ja talvina 6,2-6,3.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 19.6.2012

Päivitetty 16.7.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.6.2015

Päivitetty 16.7.2018

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Poosjärven vesi- ja rantalinnusto on lajirikas. Peruslajistoon kuuluvat telkkä sinisorsa ja tavi. Myös haapana on suhteellisen yleinen. . Lokkilintuja alueella on runsaasti ja mm. pikkulokki pesii järvellä kuten myös nauru- ja kalalokki sekä kalatiira. Kahlaajista tavallisimpia ovat rantasipi ja taivaanvuohi. Alueella pesii tai ainakin käy ruokailemassa useita petolintuja kuten nuolihaukka, mehiläishaukka ja ruskosuohaukka. Lisäksi lajistoon kuuluvat kuikka ja suhteellisen uutena tulokkaana kurki.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Poosjärvi on kuuluu Natura 2000-alueeseen runsaan linnustonsa vuoksi. Lisätietoja: Poosjärvi