Pudasjärvi (61.133.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
7 101 260 m³
0,0071 km³
7 101 260 000 l

Pudasjärvi on melko iso järvi Iijoki (61) -päävesistössä. Se sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa ja kuuluu Pohjois-Pohjanmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Pudasjärvi
Järvinumero: 61.133.1.001
Vesistöalue: Pudasjärven alue (61.133)
Päävesistö: Iijoki (61)

Perustiedot

Pinta-ala: 435,09 ha
Syvyys: 5,35 m
Keskisyvyys: 1,63 m
Tilavuus: 7 101 260 m³0,0071 km³
7 101 260 000 l

Rantaviiva: 27,95 km
Korkeustaso: 107,8 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

18 heinäkuu 2015
17,5 °C
Uimaranta

18 heinäkuu 2015
Ei levää
Uimaranta

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Harjus, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Kuvat

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Pudasjärvi on Iijoen järvilaajentuma. Pohjoisrantaa hallitsevat hiekkaiset rannat. Pudasjärven suistosaaristossa on sisämaan tulvaniitty- ja tulvametsäalue, joka laajuudessaan on merkittävä. Tulvaniityt ja -metsät vaihettuvat ilman selviä rajoja luhtanevoihin ja pensaikkoluhtiin. Tulvametsät ovat paikoin hyvin reheviä. Pudasjärveen laskevien jokien suistoissa on suistosaarten ja -niemekkeiden kärjissä tulvaniittyjä, jotka ovat ainoat jäljellä olevat avoimina säilyneet niityt. Pääosa niityistä on vesisara- ja kastikkavaltaista niittyä. Tulvaniittyjen niitto loppui 1970-luvun puolivälissä. Saarten kasvillisuus on enimmäkseen viita- ja korpikastikka- sekä ruokohelpivaltaista heinätulvaniittyä.

Nykytila ja suojelu

Järvi on lintuvesiensuojeluohjelmassa luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Järven suistosaaristo tulvaniittyineen on ainutlaatuinen. Pudasjärven tulvaniityt ja Hietajokisuu sekä Mursulammen saarten tulvaniityt on luokiteltu paikallisesti arvokkaiksi perinnemaisemiksi.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Alueella esiintyviä lintudirektiivin eli luonnonvaraisten lintujen suojelusta (79/409/ETY) annetun direktiivin liitteen I mukaisia lintulajeja ovat : Kaakkuri, Kalatiira, Kapustarinta, Kuikka, Lapintiira, Laulujoutsen, Liro, Mustakurkku-uikku, Sinirinta, Suokukko, Uivelo, Vesipääsky

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Ympäristö.fi