Pyhäjärven valuma-alue (54.05)

Jump to: navigation, search








Pyhäjärven valuma-alue on 2. jakovaiheen vesistöalue Pyhäjoki (54) -päävesistössä.