Rapojärvi - Haukkajärvi (14.182.1.002)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
101 554 000 m³
0,102 km³
101 554 000 000 l

Rapojärvi, Haukkajärvi on iso järvi Kymijoki (14) -päävesistössä. Se sijaitsee Kymenlaakson maakunnassa ja kuuluu Kaakkois-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Rapojärvi, Haukkajärvi
Järvinumero: 14.182.1.002
Vesistöalue: Rapojärven alue (14.182)
Päävesistö: Kymijoki (14)

Perustiedot

Pinta-ala: 1 324,75 ha
Syvyys: 26,23 m
Keskisyvyys: 7,59 m
Tilavuus: 101 554 000 m³0,102 km³
101 554 000 000 l

Rantaviiva: 39,55 km
Korkeustaso: 61,7 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

27 elokuu 2019 09:15:00
Ei levää
Haukkajärvi

20 elokuu 2019 09:20:00
Ei levää
Haukkajärvi

12 elokuu 2019 10:54:00
Ei levää
Haukkajärvi

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Kuore, Muikku, Suutari, Säyne (kala), Toutain ja Täplärapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Rapojärvi-Haukkajärvi sijaitsee Kouvolassa Kymenlaakson maakunnassa. Järven ala on 13,2 km², keskisyvyys on 7,6 metriä ja suurin syvyys 26 metriä.

Valuma-alueen ala on järvi mukaan lukien 1 212 km², josta vettä 14,8 %. Valtaosan valuma-alueesta muodostaa yläpuolinen Kivijärven reitti, joka laskee Tirvanjärvestä Mankinvirtaa ja Kepsunvirtaa pitkin Tarhajärvi-Kepsunjärveen ja edelleen Mielunvirran kautta Rapojärveen. Ensin mainittu järvipari (2,1 km²) on lähes samassa tasossa kuin Rapojärvi-Haukkajärvi.

Rapojärven ja Haukkajärven välinen salmi on kapeimmalta kohtaa 70 metrin levyinen. Suurin saari on Haukkajärven puolella sijaitseva Suurisaari, 39 ha.

Haukkajärven vedenkorkeuksia on SYKEn rekisterissä vuodesta 1960. Keskivedenkorkeus on ollut N60+61,78 m. Keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeusvaihtelu on ollut 59 cm. Ylin vedenkorkeus on ollut N60+62,55 m (toukokuussa 1962) ja alin N60+61,05 m (syyskuussa 1973), joten äärivaihtelu on ollut 150 cm. Järveä on säännöstelty 1940-luvulta lähtien.

Nykytila ja suojelu

Rapo- ja Haukkajärven vesi on humuspitoista. Järvi on karu ja sen tila on erinomainen. Näkösyvyys Rapojärvellä on 3,2 m ja Haukkajärven puolella 2,7. Vaikka kokonaisuutena rapojärven vedenlaatu on säilynyt hyvänä, niin on kuitenkin havaittu viitteitä siitä, että se on lievästi rehevöitymässä.

Rapojärvi2.jpg

Hiekkarantaa Rapojärvellä.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Haukkajärven särki- ja haukikannat on arvioitu runsaiksi, ahven- ja kiiskikannat hyviksi sekä muikku-, kuha-, made- ja lahnakannat välttäviksi. Siikakanta on arvioitu huonoksi.

Haukkajärveen on istutettu täplärapuja ja ne ovat lisääntyneet siellä hyvin. Kanta on levinnyt ympäri haukkajärveä sekä Rapojärven eteläosaan.

Rapojärvi5.jpg

Rapojärveltä löytyy sekä jylhiä kallioita että matalia ruovikkoisia hiekkarantoja.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Rapojärvi-Haukkajärvellä on keskeinen merkitys Kymenlaakson vedenhankinnassa. Näiden järvien vettä imeytetään Haukkajärven ja Kuivalan pohjavesilaitoksilla tekopohjavedeksi yli 10 milj. m³ vuodessa. Etteivät vain olisi Suomen juoduimmat järvet, Päijänteen jälkeen?

Haukkajärvellä, Utissa, on järven ainoa EU-uimaranta nimeltä Vennan uimaranta.

Tarut ja tositarinat

Rapojärven rannoilta on löydetty kalliomaalauksia, jotka on ajoitettu esihistorialliselle ajalle. Jyrkkävuoren kalliomaalaus sijaitsee Rapojärven lounaisrannalla. Kalliomaalauksen luokse pääsee Puhjonrannan kurssikeskuksen rannasta. Vastarannalla, 1,1 km päässä, on Revonkärjen kalliomaalaus.

Haukkajärven eteläpuolella on Utin linnoitus. Se on tunnetuin ja parhaiten säilynyt Suvorovin linnoitusketjun osa.

Rapojärvi3.jpg

Kipparilantien varressa olevalta näköalapaikalta avautuvat huikeat maisemat Rapojärvelle.

Aiheesta muualla