Riistavesi (04.691.1.001)

Jump to: navigation, search
154 200 000 m³
0.154 km³
154 200 000 000 l

Riistavesi is a large lake in the Vuoksi (04) main catchment area. It is located in the region: Pohjois-Savon maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Pohjois-Savon ELY Centre.

The lake

Name: Riistavesi
Lake code: 04.691.1.001
Catchment area: Riistaveden lähialue (04.691)
Main catchment area: Vuoksi (04)

Basic information

Surface area: 2 317.17 ha
Depth: 42.97 m
Mean depth: 6.65 m
Volume: 154 200 000 m³0.154 km³
154 200 000 000 l

Shoreline: 197.82 km
Elevation: 81.9 m

Administrative divisions

Municipality: Kuopio, Tuusniemi
Region: Pohjois-Savon maakunta
ELY centre: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

29 kesäkuu 2017 18:56:00
19 °C
Vianvesi, Kiviniemi

29 kesäkuu 2017 18:56:00

Vianvesi, Kiviniemi

Riistaveden lähialue (04.691)-Vianvedentie-ObsIMG-201706291856-74.jpg

4 heinäkuu 2013
Some algae
Kuukka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku and Säyne (kala)

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pictures

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other

You can add content when you are logged in.

62° 52' 50.52", 28° 8' 53.88"

Riistavesi on iso järvi Vuoksen vesistössä Kuopion ja Tuusniemen kunnissa Pohjois-Savon maakunnassa.

Järven erityispiirteet

Riistavesi kuuluu viiden muun järven kanssa samassa 81,8 metrin tasossa olevien järvialtaiden muodostamaan Iso-Kallaan. Kun Suomen järvitilastossa tulkitaan kukin tasapintainen altaikko yhdeksi suurjärveksi, Iso-Kalla on Suomen neljänneksi suurin järvi.

Iso-Kalla
Osajärvi Pinta-ala (km2)
Kallavesi 478,1
Suvasvesi 233,6
Juurusvesi - Akonvesi 156,9
Riistavesi 23,2
Varisvesi 7,8
Iso-Jälä 7,3
Yhteensä 906,9

Säännöstely

Riistavesi on likimain Kallaveden tasossa, joten Kallaveden säännöstely vaikuttaa sen vedenkorkeuksiin ja virtaamiin. Lisätietoa Kallaveden tasosssa olevien järvien säännöstelystä löydät Kallaveden säännöstelysivulta.

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla