Ryökäsvesi - Liekune (14.922.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Ryökäsvesi, Liekune on iso järvi Kymijoki (14) -päävesistössä. Se sijaitsee Etelä-Savon maakunnassa ja kuuluu Etelä-Savon ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Ryökäsvesi, Liekune
Järvinumero: 14.922.1.001
Vesistöalue: Liekuneen - Ryökäsveden alue (14.922)
Päävesistö: Kymijoki (14)

Perustiedot

Pinta-ala: 5 021,03 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 208,68 km
Korkeustaso: 94,7 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

13 heinäkuu 2018 17:27:00
Hieman levää
Kilkki

13 heinäkuu 2018 17:27:00
24 °C
Kilkki

12 heinäkuu 2018 19:54:00
Hieman levää
Rehniö

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Liekuneen erityispiirteet

Liekune muodostaa yhdessä Ryökäsveden kanssa järviparin, jotka ovat yhteydessä toisiinsa Hirvensalmi nimisen kapean salmen kautta. Lisäksi Puulalta on vesiyhteys Hiekka- ja Tupasaarten välistä Suonsalmen läpi kohti Liekunetta. Liekune kuuluu Puulaveden alapuolisiin järviin ja Hirvensalmen kuntaan sekä Liekune-Ryökäsvesi valuma-alueeseen. Järvi on kirkasvetinen ja lähes väritön. Järvi on tyypiltään vähähumuksinen ja velvoitetarkkailutiedon mukaan järvi on rehevyystasoltaan karu. Happipitoisuus on ollut järvessä hyvä.

Virkistyskäyttö luokituksen mukaan Liekune kuuluu luokkaan erinomainen. Luokitus on tehty järven velvoitetarkkailuohjelman tuottaman aineiston perusteella. Rantavyöhykkeen mahdollista rehevöitymistä ei ole voitu ottaa luokituksessa huomioon.

Ryökäsveden erityispiirteet

Ryökäsvesi kuuluu samaan valuma-alueeseen kuin Liekune. Järvi on kirkasvetinen ja lähes väritön. Järvi on tyypiltään niukkahumuksinen ja karu. Virkistyskäyttö luokituksen mukaan Ryökäsvesi kuuluu luokkaan erinomainen. Luokitus on tehty syvänteen (19,7m) vedenlaatutekijöiden mukaan, jolloin rantavyöhykkeen mahdollista rehevöitymistä ei ole voitu ottaa luokituksessa huomioon.

Järvi on kuulunut alueelliseen järvien tila- ja käyttökelpoisuuskartoitukseen vuosina 1992-93. Velvoitetarkkailuohjelmaa on suorittanut Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus Kotkatvedellä vuodesta 2001 lähtien.

Järvien kallio- ja maaperä

Alueen kallioperä on keskeisiltä osiltaan granodioriittia. Ryökäsveden eteläosassa Haukkomäen – Särkiniemen alueella kuten myös pohjoispäässä Kotkaveden länsirannalla sekä Liekuneen pohjoispäässä Mustaniemen – Peltoniemen alueella kallioperä on kiillegneissiä. Kallioperää peittää pääasiassa pohjamoreenikerros, joka on paksuimmillaan Liekuneen länsipuolen drumliinialueella. Drumliinit eli moreenikummut ovat Vahvamäki, Mäkärämäki, Raappalanmäki, Iikanmäki, Hasanmäki, Palomäki, Onttojenmäki, Merrasmäki. Järveltä katsoen drumliinit näkyvät maisemassa korkeina loivarinteisinä, metsäisinä mäkinä.

Ryökäsveden itärantaa kulkee katkonainen ja kapea harjujakso. Se on selvästi näkyvissä mm. Ryökäsveden kaakkoisrannalla Hintikanjoen alueella, Iso-Lautharju – Pieni-Lautharju Merrasmäen kylän suoalueen keskellä, Haapasaaren – Kaijatsaarten –alueella, Rehniönniemessä ja erityisesti pohjoispään Vilkonharjulla.

Laajahkot turvealueet (suot) ulottuvat monin paikoin rantaan asti. Edustavimmat suot ovat Liekuneen pohjoisosan Suosalmessa, Tihuniemen tyvellä, Ryökäsveden eteläpäässä, Merraslahdessa ja Urmaslahden länsirannalla.

Reitit

Liekuneeseen ja , Ryökäsveteen on tehty merkityt veneilyreitit (oranssit syvävesimerkit), jotka ohjaavat veneliikennettä keskitetysti tietyille reiteille. Suur-Savon Sähkö Oy säännöstelee Puulaveden, Liekuneen ja Ryökäsveden pintaa Kissakosken padon ja voimalaitosten avulla.

Lähteet: Hirvensalmen kunta/ Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaava 2005, Valtion ympäristöhallinto (Oiva -tietokanta).