Salahminjärvi (04.541.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
38 117 500 m³
0,0381 km³
38 117 500 000 l

Salahminjärvi on iso järvi Vuoksi (04) -päävesistössä. Se sijaitsee Pohjois-Savon maakunnassa ja kuuluu Pohjois-Savon ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Salahminjärvi
Järvinumero: 04.541.1.001
Vesistöalue: Salahminjärven lähialue (04.541)
Päävesistö: Vuoksi (04)

Perustiedot

Pinta-ala: 519,75 ha
Syvyys: 36,08 m
Keskisyvyys: 7,33 m
Tilavuus: 38 117 500 m³0,0381 km³
38 117 500 000 l

Rantaviiva: 15,9 km
Korkeustaso: 109,2 m

Hallinnolliset alueet

Kunta: Vieremä
Maakunta: Pohjois-Savon maakunta
ELY-keskus: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vesienhoitoalue: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Säännöstely

Salahmijärveä säännöstellään voimatalouden tarpeita varten. Säännöstelyluvan haltija on Savon Voima Oyj. Säännöstely on aloitettu vuonna 1966 ja se hoidetaan Salahminjärven luusuassa olevalla säännöstelypadolla.

Salahmin voimalaitos sijaitsee reilun 5 km päässä Murennusjoessa. Voimalaitoksen rakennusvirtaama on 8 m3/s, putouskorkeus 12,5 m ja tuotettu vuosienergia noin 3 GWh.

Salahminjärvi
Säännöstelyn aloitus 1966
Säännöstelyn tavoitteet Voimatalous
Säännöstelyn luvanhaltija Savon Voima Oyj
Luvan mukainen säännöstelyväli 1,7 m
Koko vuoden vedenkorkeuden vaihtelu keskimäärin 2,09 m
Säännöstelyn yläraja NN +109,39 m (NN +108,59 m saavutettava ennen kevättulvaa)
Säännöstelyn yläraja kesäkuukausina NN +109,09 m
Säännöstelyn alaraja NN +107,79
Säännöstelyn alaraja kesäkuukausina NN +108,69 m
Muuta Säännöstelypadosta juoksutettava aina vähintään 0,2 m3/s, uiton aikana pystyttävä juoksuttamaan Murennosjoen uitolle riittävä vesimäärä

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Selvitys Pohjois-Savon säännöstellyistä järvistä https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/45038/PSAra2_2008.pdf?sequence=1