Salahminjärvi (04.541.1.001)

Jump to: navigation, search
38 117 500 m³
0.0381 km³
38 117 500 000 l

Salahminjärvi is a large lake in the Vuoksi (04) main catchment area. It is located in the region: Pohjois-Savon maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Pohjois-Savon ELY Centre.

The lake

Name: Salahminjärvi
Lake code: 04.541.1.001
Catchment area: Salahminjärven lähialue (04.541)
Main catchment area: Vuoksi (04)

Basic information

Surface area: 519.75 ha
Depth: 36.08 m
Mean depth: 7.33 m
Volume: 38 117 500 m³0.0381 km³
38 117 500 000 l

Shoreline: 15.9 km
Elevation: 109.2 m

Administrative divisions

Municipality: Vieremä
Region: Pohjois-Savon maakunta
ELY centre: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts
Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku and Säyne (kala)

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

63° 51' 23.76", 26° 53' 40.92"

Järven erityispiirteet

Säännöstely

Salahmijärveä säännöstellään voimatalouden tarpeita varten. Säännöstelyluvan haltija on Savon Voima Oyj. Säännöstely on aloitettu vuonna 1966 ja se hoidetaan Salahminjärven luusuassa olevalla säännöstelypadolla.

Salahmin voimalaitos sijaitsee reilun 5 km päässä Murennusjoessa. Voimalaitoksen rakennusvirtaama on 8 m3/s, putouskorkeus 12,5 m ja tuotettu vuosienergia noin 3 GWh.

Salahminjärvi
Säännöstelyn aloitus 1966
Säännöstelyn tavoitteet Voimatalous
Säännöstelyn luvanhaltija Savon Voima Oyj
Luvan mukainen säännöstelyväli 1,7 m
Koko vuoden vedenkorkeuden vaihtelu keskimäärin 2,09 m
Säännöstelyn yläraja NN +109,39 m (NN +108,59 m saavutettava ennen kevättulvaa)
Säännöstelyn yläraja kesäkuukausina NN +109,09 m
Säännöstelyn alaraja NN +107,79
Säännöstelyn alaraja kesäkuukausina NN +108,69 m
Muuta Säännöstelypadosta juoksutettava aina vähintään 0,2 m3/s, uiton aikana pystyttävä juoksuttamaan Murennosjoen uitolle riittävä vesimäärä

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Selvitys Pohjois-Savon säännöstellyistä järvistä https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/45038/PSAra2_2008.pdf?sequence=1

Retrieved from "http://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Salahminjärvi_(04.541.1.001)&oldid=535196"