Salahminjärvi (04.541.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
38 117 500 m³
0,0381 km³
38 117 500 000 l

Salahminjärvi är en stor insjö i Vuoksi (04) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Norra Savolaxs landskap. Den hör till ELY-centralen i Norra Savolaxs verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Salahminjärvi
Sjönummer: 04.541.1.001
Avrinningsområde: Salahminjärven lähialue (04.541)
Huvudavrinningsområde: Vuoksi (04)

Basuppgifter

Yta: 519,75 ha
Djup: 36,08 m
Medeldjup: 7,33 m
Volym: 38 117 500 m³0,0381 km³
38 117 500 000 l

Strandlinje: 15,9 km
Höjd över havet: 109,2 m

Administrativa områden

Kommun: Vieremä
Landskap: Pohjois-Savon maakunta
ELY-central: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser
Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku och Säyne (kala)

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

63° 51' 23.76", 26° 53' 40.92"

Järven erityispiirteet

Säännöstely

Salahmijärveä säännöstellään voimatalouden tarpeita varten. Säännöstelyluvan haltija on Savon Voima Oyj. Säännöstely on aloitettu vuonna 1966 ja se hoidetaan Salahminjärven luusuassa olevalla säännöstelypadolla.

Salahmin voimalaitos sijaitsee reilun 5 km päässä Murennusjoessa. Voimalaitoksen rakennusvirtaama on 8 m3/s, putouskorkeus 12,5 m ja tuotettu vuosienergia noin 3 GWh.

Salahminjärvi
Säännöstelyn aloitus 1966
Säännöstelyn tavoitteet Voimatalous
Säännöstelyn luvanhaltija Savon Voima Oyj
Luvan mukainen säännöstelyväli 1,7 m
Koko vuoden vedenkorkeuden vaihtelu keskimäärin 2,09 m
Säännöstelyn yläraja NN +109,39 m (NN +108,59 m saavutettava ennen kevättulvaa)
Säännöstelyn yläraja kesäkuukausina NN +109,09 m
Säännöstelyn alaraja NN +107,79
Säännöstelyn alaraja kesäkuukausina NN +108,69 m
Muuta Säännöstelypadosta juoksutettava aina vähintään 0,2 m3/s, uiton aikana pystyttävä juoksuttamaan Murennosjoen uitolle riittävä vesimäärä

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Selvitys Pohjois-Savon säännöstellyistä järvistä https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/45038/PSAra2_2008.pdf?sequence=1

Hämtad från "http://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Salahminjärvi_(04.541.1.001)&oldid=535196"