Selkämeri

Jump to: navigation, search
Selkämeri on yksi Itämeren alueista.

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other

You can add content when you are logged in.

61° 44' 20.9345", 20° 27' 41.2976"

Selkämeren erityispiirteet

Selkämeri on Pohjanlahden osa Merenkurkun eteläpuolella. Etelässä Selkämeri rajautuu Ahvenanmereen ja Saaristomereen.

Koska varsinaisen Itämeren ja Pohjanlahden välillä on Salpausselkien jatkeiden muodostama kynnys, pääsee Pohjanlahdelle pääasiassa vain varsinaisen Itämeren heikkosuolaista pintavettä. Selkämeren veden suolapitoisuus on siten vähäisempää kuin varsinaisen Itämeren, ja myös kerrostuneisuus on heikompi. Happi pääsee siirtymään pohjalle lähes säännöllisten syys- ja kevätkiertojen ansiosta, eikä happikatoa esiinny. Happipitoisuus on kuitenkin laskemassa Selkämeren syvävedessä.

Vuonna 2011 Selkämeren alueelle perustettiin kansallispuisto, josta 98 % on veden alla. Tästä huolimatta Selkämeren vedenalaisen luonnon monimuotoisuudesta ja sen alueellisesta vaihtelusta tiedetään melko vähän.

Aiheesta muualla

Selkämeri (aaltojenalla.fi) [1]

Säolytetään Selkämeri sinisenä-julkaisu [2]