Simpukat

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Liejusimpukka.jpg

Pohjoisen Itämeren olosuhteissa esiintyy yleisinä vain harvoja simpukkalajeja, joita ovat liejusimpukka (Macoma balthica), hietasimpukka (Mya arenaria), sinisimpukka (Mytilus trossulus x edulis), idänsydänsimpukka (Cerastoderma glaucum) sekä makean veden hernesimpukat (Pisidium-suku).

Liejusimpukka on monin paikoin Itämeren pehmeiden pohjien valtalaji ja se kaivautuu noin 10 senttimetrin syvyyteen sedimenttiin ja suodattaa plankton-eliöstöä ja muuta orgaanista ainesta. Tässä se käyttää sedimentin pinnalle ulottamaansa hengitysputkea, sifoa.

Hietasimpukka esiintyy nimensä mukaisesti hiekkaisilla pohjilla. Se on melko herkkä laji ympäristön saasteille. Hietasimpukkaa esiintyy yleisesti noin 30 metrin syvyyteen asti.

Sinisimpukat.jpg

Sinisimpukkayhdyskuntia esiintyy valtalajina kaikilla kovilla pohjilla (kuten kivillä, soralla ja kalliopohjalla) ja sellaisilla pinnoilla, joihin sen on mahdollista kiinnittyä byssus rihmoillaan. Sinisimpukat kiinnittyvät myös toistensa päälle rykelmiksi. Sinisimpukoita tavataan yleisesti noin 30 metrin syvyyteen asti.

Idänsydänsimpukka on hietasimpukan tavoin pohja-aineksen sekaan kaivautuva, ympäristön saasteille herkkä laji, jota tavataan melko matalilta hiekkapohjilta. Runsaslukuset sydänsimpukat suodattavat sedimentin pinnalta hienojakoista eloperäistä ainesta ja planktoneliöstöä lävitseen. Nuoret idänsydänsimpukat kuten pikkusydänsimpukatkin kiipeilevät matalien rantojen kasvi- ja leväkasvustoissa.

Pikkusydänsimpukka on Itämeressä kotoperäinen, meillä tiettävästi harvalukuinen, lounainen laji.

Hernesimpukat ovat pieniä makean veden simpukoita, jotka elävät pohjoisen Itämeren vähäsuolaisimmissa sopukoissa, kuten lähellä jokisuistoja.

Vaeltajasimpukka.jpg

Harvinaisempina vieraslajeina pohjoisella Itämerellä tavataan vaeltajasimpukoita (Dreissena polymorpha) sekä valesinisimpukoita (Mytilopsis leucophaeata). Näitä kahta lajia on havaittu normaalia lämpimämmissä olosuhteissa esimerkiksi Loviisan lauhdevesivoimalan läheisyydessä. Sittemmin niiden on todettu levittäytyneen myös laajemmalle etelärannikollemme.

Ylin kuva: Liejusimpukka (Macoma balthica) on monin paikoin Itämeren pehmeiden pohjien valtalaji. / Katriina Könönen

Keskimmäinen kuva: Sinisimpukat kiinnittyvät rykelmiksi myös toistensa päälle. / Heidi Arponen

Alin kuva: Vaeltajasimpukka (Dreissena polymorpha) kuuluu Itämeren vieraslajeihin. / Katriina Könönen

Aiheesta muualla