Sopajärvi (16.005.1.003)/luettelo

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Sopajärven luonnonsuojelualue
Sopajärvi
Uudenmaan ely YSA201066
Uudenmaan ely LVO010024
EUNIS EEA 195486 [1]
kunta Myrskylä
ympäristötoimi Askola
Omistaja
Pinta-ala 1 ha
Tontti 504-405-876-1
Sijainti
Itäistä pituutta E 438860
Pohjoista leveyttä N 6728662
MGRS L4414C
Kartta
- Karttapaikka [2]
- Open Street Map [3]
Kasvit
Puut
Pensaat
Kukat ja ruohot
Sammaleet ja jäkälät
Maaeläimet
Kalat
Yhdistykset
lintualueyhdistys
kalastuslueyhdistys
järviyhdistys

Sopajärvi on myös yksityinen luonnonsuojelualue entisen Uudenmaan ympäristökeskuksen ja 1. tammikuuta 2010 aloittaneen nykyisen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella. Sopajärvestä tuli luonnonsuojelualue 2004.

Askolan kunnalla ja Myrskylän kunnalla on yhteinen ympäristötoimi ja Sopajärveen liittyviä kysymyksiä hallinnoidaan Askolasta sekä teknisiin kysymyksiin liittyen Myrskylän kunnan teknisestä toimesta.

Myrskylän kunnassa ei ole Natura 2000 -aluetta ja Sopajärven määrittäminen yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi oli Myrskylän kunnan ensimmäinen luonnonsuojelualue. Toinen luonnonsuojelualue, Paavolan luonnonsuojelualue, vuodelta 2012 muodostuu Karsojan, Lähdeojan ja Takusenojan kosteikoista, mutta ei liity mihinkään järveen suoranaisesti.

Aineistoja

Askolan kunnan ympäristötoimi / luonnonsuojelu [4]


Myrskylän pinta-alaltaan hehtaaria laajemmat järvet

Isojärvi | Järvelänjärvi | Kirkkojärvi (levähavaintopaikka, länsirannan järjestelypato, uimaranta) | Kokkusan Teeno tai Puntarjärvi | Kotojärvi | Muttilajärvi | Pimijärvi | Pöyrysjärvi (laituri) | Siippo | Sopajärvi (luettelo) | Sulkavanjärvi | Syväjärvi (uimaranta) | Teeno | Valkjärvi | Vähäjärvi