Toisvesi (35.421.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
572 566 000 m³
0,573 km³
572 566 000 000 l

Toisvesi on iso järvi Kokemäenjoki (35) -päävesistössä. Se sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa ja kuuluu Pirkanmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Toisvesi
Järvinumero: 35.421.1.001
Vesistöalue: Toisveden lähialue (35.421)
Päävesistö: Kokemäenjoki (35)

Perustiedot

Pinta-ala: 2 940,45 ha
Syvyys: 85 m
Keskisyvyys: 19,47 m
Tilavuus: 572 566 000 m³0,573 km³
572 566 000 000 l

Rantaviiva: 81,52 km
Korkeustaso: 98,1 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

18 heinäkuu 2020 22:09:00
20,5 °C
Pirkkalanniemi

18 heinäkuu 2020 22:09:00
Ei levää
Pirkkalanniemi

18 heinäkuu 2020 22:09:00
Auringonlasku heinäkuussa.
Pirkkalanniemi

Toisvesi (35.421.1.001)-Pirkkalanniemi-ObsIMG-202007182209-37.jpg

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu ja Muikku

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Kuvat

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Toisvesi sijaitsee Kokemäenjoen valuma-alueella Ähtärin reitillä Pirkanmaan maakunnassa. Sen pinta-ala on 29,4 km². Järvi on hyvin syvä, keskisyvyys on 19,5 metriä ja suurin syvyys 85 metriä. Suomen järvien syvyystilastossa nämä lukemat johtavat sijoille 4 ja 5. Järvi on lähes saareton ja Y-kirjaimen muotoinen. Läntisessä haarassa on yli kymmenen kilometriä pituinen syvänne, jossa on vettä 50–80 metriä.

Valuma-alueen ala on järvi mukaan lukien 1530 km² ja järvisyys 9,9 %. Suurin järveen laskeva joki on Soininjoki, 1213 km².

Vedenkorkeus ja virtaama

Vedenkorkeuksia on SYKEn rekisterissä vuodesta 1903 alkaen. Keskivedenkorkeus on ollut N60+98,00 m ja keskimääräinen vuotuinen vaihtelu 93 cm. Ylin vedenkorkeus on ollut N60+99,38 m (toukokuussa 1905) ja alin N60+96,88 m (maaliskuussa 1948), joten äärivaihtelu on ollut 250 cm.

Toisvesi laskee Herraskosken ja Horhonkosken sekä Herraskosken kanavan kautta Vaskiveteen. Virtaamahavaintoja on vuosilta 1904–1979. Keskivirtaama on ollut 14 m3/s, keskiylivirtaama 46 m3/s ja keskialivirtaama5,5 m3/s. Äärivirtaamat ovat olleet 85 m3/s (toukokuussa 1905) ja 1,0 m3/s (huhtikuussa 1948).

Nykytila ja suojelu

Toisvesi on runsashumuksinen järvi, joka on luokiteltu ekologiseen tilaan erinomainen. Sekä järven fosfori- että klorofyllipitoisuudet ovat alhaiset. Pitoisuudet alittavat selvästi erinomaiseen tilaan oikeuttavat maksimipitoisuudet. Järven koko vesipatsaan happitilanne on hyvä vuoden ympäri. Edes syvänteen pohjanläheisessä vedessä ei esiinny happivajetta. Järven lahtialueet kuten Likaistenlahti ovat pääallasta rehevämpiä. Lisäksi järvessä on kalastettu näyteahvenia, joissa todettiin suositusarvon ylittävä elohopean pitoisuus. Tästä syystä järven kemiallinen tila on hyvää huonompi. Syynä on todennäköisesti elohopean kaukokulkeuma.

Toisvesi.jpg

Kokonaisfosforin ja klorofylli a:n pitoisuudet (μg/l) veden pintakerroksessa (0-2 m) Toisvedessä kasvukauden aikana v. 1990-2014. Toisvesi on tyypitelty runsashumuksiseksi järveksi (Rh), jossa erinomaisen vedenlaadun saavuttamiseksi klorofylli a:n pitoisuuden tulee olla alle 12 μg/l ja kokonaisfosforin alle 30 μg/l.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla