Toisvesi (35.421.1.001)

Jump to: navigation, search
572 566 000 m³
0.573 km³
572 566 000 000 l

Toisvesi is a large lake in the Kokemäenjoki (35) main catchment area. It is located in the region: Pirkanmaan maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Pirkanmaan ELY Centre.

The lake

Name: Toisvesi
Lake code: 35.421.1.001
Catchment area: Toisveden lähialue (35.421)
Main catchment area: Kokemäenjoki (35)

Basic information

Surface area: 2 940.45 ha
Depth: 85 m
Mean depth: 19.47 m
Volume: 572 566 000 m³0.573 km³
572 566 000 000 l

Shoreline: 81.52 km
Elevation: 98.1 m

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

15 heinäkuu 2019 10:57:00
Some algae
Havaintopaikka 1

11 heinäkuu 2019 08:40:00
Some algae
Havaintopaikka 1

18 lokakuu 2018 12:00:00
Abundant with algae
Liedenpohjanlahti

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts
Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu and Muikku

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pictures

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

62° 17' 39.12", 23° 43' 50.16"

Järven erityispiirteet

Toisvesi sijaitsee Kokemäenjoen valuma-alueella Ähtärin reitillä Pirkanmaan maakunnassa. Sen pinta-ala on 29,4 km². Järvi on hyvin syvä, keskisyvyys on 19,5 metriä ja suurin syvyys 85 metriä. Suomen järvien syvyystilastossa nämä lukemat johtavat sijoille 4 ja 5. Järvi on lähes saareton ja Y-kirjaimen muotoinen. Läntisessä haarassa on yli kymmenen kilometriä pituinen syvänne, jossa on vettä 50–80 metriä.

Valuma-alueen ala on järvi mukaan lukien 1530 km² ja järvisyys 9,9 %. Suurin järveen laskeva joki on Soininjoki, 1213 km².

Vedenkorkeus ja virtaama

Vedenkorkeuksia on SYKEn rekisterissä vuodesta 1903 alkaen. Keskivedenkorkeus on ollut N60+98,00 m ja keskimääräinen vuotuinen vaihtelu 93 cm. Ylin vedenkorkeus on ollut N60+99,38 m (toukokuussa 1905) ja alin N60+96,88 m (maaliskuussa 1948), joten äärivaihtelu on ollut 250 cm.

Toisvesi laskee Herraskosken ja Horhonkosken sekä Herraskosken kanavan kautta Vaskiveteen. Virtaamahavaintoja on vuosilta 1904–1979. Keskivirtaama on ollut 14 m3/s, keskiylivirtaama 46 m3/s ja keskialivirtaama5,5 m3/s. Äärivirtaamat ovat olleet 85 m3/s (toukokuussa 1905) ja 1,0 m3/s (huhtikuussa 1948).

Nykytila ja suojelu

Toisvesi on runsashumuksinen järvi, joka on luokiteltu ekologiseen tilaan erinomainen. Sekä järven fosfori- että klorofyllipitoisuudet ovat alhaiset. Pitoisuudet alittavat selvästi erinomaiseen tilaan oikeuttavat maksimipitoisuudet. Järven koko vesipatsaan happitilanne on hyvä vuoden ympäri. Edes syvänteen pohjanläheisessä vedessä ei esiinny happivajetta. Järven lahtialueet kuten Likaistenlahti ovat pääallasta rehevämpiä. Lisäksi järvessä on kalastettu näyteahvenia, joissa todettiin suositusarvon ylittävä elohopean pitoisuus. Tästä syystä järven kemiallinen tila on hyvää huonompi. Syynä on todennäköisesti elohopean kaukokulkeuma.

Toisvesi.jpg

Kokonaisfosforin ja klorofylli a:n pitoisuudet (μg/l) veden pintakerroksessa (0-2 m) Toisvedessä kasvukauden aikana v. 1990-2014. Toisvesi on tyypitelty runsashumuksiseksi järveksi (Rh), jossa erinomaisen vedenlaadun saavuttamiseksi klorofylli a:n pitoisuuden tulee olla alle 12 μg/l ja kokonaisfosforin alle 30 μg/l.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla