Toisvesi (35.421.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
572 566 000 m³
0,573 km³
572 566 000 000 l

Toisvesi är en stor insjö i Kokemäenjoki (35) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Birkalands landskap. Den hör till ELY-centralen i Birkalands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Toisvesi
Sjönummer: 35.421.1.001
Avrinningsområde: Toisveden lähialue (35.421)
Huvudavrinningsområde: Kokemäenjoki (35)

Basuppgifter

Yta: 2 940,45 ha
Djup: 85 m
Medeldjup: 19,47 m
Volym: 572 566 000 m³0,573 km³
572 566 000 000 l

Strandlinje: 81,52 km
Höjd över havet: 98,1 m

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

15 heinäkuu 2019 10:57:00
Lite alger
Havaintopaikka 1

11 heinäkuu 2019 08:40:00
Lite alger
Havaintopaikka 1

18 lokakuu 2018 12:00:00
Rikligt med alger
Liedenpohjanlahti

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser
Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu och Muikku

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Bilder

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

62° 17' 39.12", 23° 43' 50.16"

Järven erityispiirteet

Toisvesi sijaitsee Kokemäenjoen valuma-alueella Ähtärin reitillä Pirkanmaan maakunnassa. Sen pinta-ala on 29,4 km². Järvi on hyvin syvä, keskisyvyys on 19,5 metriä ja suurin syvyys 85 metriä. Suomen järvien syvyystilastossa nämä lukemat johtavat sijoille 4 ja 5. Järvi on lähes saareton ja Y-kirjaimen muotoinen. Läntisessä haarassa on yli kymmenen kilometriä pituinen syvänne, jossa on vettä 50–80 metriä.

Valuma-alueen ala on järvi mukaan lukien 1530 km² ja järvisyys 9,9 %. Suurin järveen laskeva joki on Soininjoki, 1213 km².

Vedenkorkeus ja virtaama

Vedenkorkeuksia on SYKEn rekisterissä vuodesta 1903 alkaen. Keskivedenkorkeus on ollut N60+98,00 m ja keskimääräinen vuotuinen vaihtelu 93 cm. Ylin vedenkorkeus on ollut N60+99,38 m (toukokuussa 1905) ja alin N60+96,88 m (maaliskuussa 1948), joten äärivaihtelu on ollut 250 cm.

Toisvesi laskee Herraskosken ja Horhonkosken sekä Herraskosken kanavan kautta Vaskiveteen. Virtaamahavaintoja on vuosilta 1904–1979. Keskivirtaama on ollut 14 m3/s, keskiylivirtaama 46 m3/s ja keskialivirtaama5,5 m3/s. Äärivirtaamat ovat olleet 85 m3/s (toukokuussa 1905) ja 1,0 m3/s (huhtikuussa 1948).

Nykytila ja suojelu

Toisvesi on runsashumuksinen järvi, joka on luokiteltu ekologiseen tilaan erinomainen. Sekä järven fosfori- että klorofyllipitoisuudet ovat alhaiset. Pitoisuudet alittavat selvästi erinomaiseen tilaan oikeuttavat maksimipitoisuudet. Järven koko vesipatsaan happitilanne on hyvä vuoden ympäri. Edes syvänteen pohjanläheisessä vedessä ei esiinny happivajetta. Järven lahtialueet kuten Likaistenlahti ovat pääallasta rehevämpiä. Lisäksi järvessä on kalastettu näyteahvenia, joissa todettiin suositusarvon ylittävä elohopean pitoisuus. Tästä syystä järven kemiallinen tila on hyvää huonompi. Syynä on todennäköisesti elohopean kaukokulkeuma.

Toisvesi.jpg

Kokonaisfosforin ja klorofylli a:n pitoisuudet (μg/l) veden pintakerroksessa (0-2 m) Toisvedessä kasvukauden aikana v. 1990-2014. Toisvesi on tyypitelty runsashumuksiseksi järveksi (Rh), jossa erinomaisen vedenlaadun saavuttamiseksi klorofylli a:n pitoisuuden tulee olla alle 12 μg/l ja kokonaisfosforin alle 30 μg/l.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla