Tyräjärven valuma-alue (61.38)

Jump to: navigation, search
Tyräjärven valuma-alue on 2. jakovaiheen vesistöalue Iijoki (61) -päävesistössä. Se on jaettu vesistöalueesta: Iijoen yläosan valuma-alue (61.3).