Vähä-Petäjäjärvi (35.756.1.008)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Vähä-Petäjäjärvi on keskikokoinen järvi Kokemäenjoki (35) -päävesistössä. Se sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa ja kuuluu Pirkanmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Vähä-Petäjäjärvi
Järvinumero: 35.756.1.008
Vesistöalue: Sahajoen valuma-alue (35.756)
Päävesistö: Kokemäenjoki (35)

Perustiedot

Pinta-ala: 58,57 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 8,9 km
Korkeustaso: 116,2 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Muikku ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Vähä Petäjäjärvi sijaitsee Ylöjärven kaupungin Aureskosken kylän eteläpuolella. Se laskee vetensä Petäjäjärveen. Veden vaihtuvuus on suomalaisten järvien keskimääräistä tasoa nopeampaa. Pienikokoinen valuma-alue (1 km²) koostuu metsästä ja suosta. Peltoa valuma-alueella ei ole lainkaan ja myös haja-asutusta on vain vähän.

Maksimisyvyys: 2 m

Veden keskiviipymä: 77 vrk

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Nykytila ja suojelu

Vähä Petäjäjärven vedenlaatua on tutkittu vuosina 1990 ja 2002.

Valuma-alueen suo- ja metsävaltaisuus näkyy Vähä Petäjäjärven vedenlaadussa voimakkaana humusleimana sekä veden hapahkona luonteena. Puskurikyky happamoitumista vastaan on välttävä, joten tilanne ei ole erityisen hälyttävä. Veden sähkönjohtavuus on valuma-aluetekijöiden vuoksi alhainen. Vesi on voimakkaasta humusleimasta huolimatta kirkasta.

Rehevyystaso on ollut fosforipitoisuuden perusteella reheville vesille ominainen. Myös typpipitoisuudet ovat olleet lievästi luonnontasosta kohonneet.

Happitilanne on ollut tutkittuina ajankohtina hyvä, mutta tutkimusajankohdat eivät ole osuneet kerrosteisuuskausien lopulle, joten varmaa tietoa järven happitilanteesta ei ole käytettävissä. Talvisin hapen kuluminen on todennäköisesti voimakasta, ja happitilanne voi heikentyä tyydyttäväksi tai jopa välttäväksi. Kesäisin happitalouden ongelmia ei todennäköisesti esiinny järven mataluuden vuoksi.

Vähä Petäjäjärvi soveltuu käytettävissä olevien tulosten perusteella virkistyskäyttöön tyydyttävästi. Vedenlaatua heikentävät veden hapahko luonne, runsashumuksisuus sekä rehevyys. Todellisuudessa vedenlaatu lienee lähempänä välttävää tasoa, sillä happitilanne on todennäköisesti lopputalvella tyydyttävä tai jopa välttävä.

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Lintuhavaintoja: Kuikka, Kalalokki, Telkkä, Joutsen

Kalahavaintoja: Ahven, Särki, Hauki, Salakka

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla