Valkiajärvi (35.546.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Valkiajärvi on melko iso järvi Kokemäenjoki (35) -päävesistössä. Se sijaitsee Satakunnan maakunnassa ja kuuluu Varsinais-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Valkiajärvi
Järvinumero: 35.546.1.001
Vesistöalue: Taulunojan valuma-alue (35.546)
Päävesistö: Kokemäenjoki (35)

Perustiedot

Pinta-ala: 128,87 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 5,76 km
Korkeustaso: 111,9 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

30 kesäkuu 2015 08:30:00
Hieman levää
Uimaranta

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki ja Jokirapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Nykytila ja suojelu

Valkiajärvi on pintavesityypiltään matala humusjärvi, jonka ekologinen tila on määritelty välttäväksi viime luokittelussa. Järvestä on seurantatietoja melko lyhyeltä aikaväliltä 1990-luvun loppupuolelta lähtien. Vedessä on etenkin fosforia runsaasti, mutta ravinnepitoisuuksissa ei ole osoitettavissa muutossuuntaa seuranta-ajalta. Planktonlevien määrää kuvaavan a-klorofyllin pitoisuudet ovat vaihdelleet voimakkaasti ja olleet ajoittain hyvinkin korkeita.

Pintaveden happipitoisuus on ollut kesäisin hyvä, tosin runsaaseen planktonlevätuotantoon viittaavaa ylikyllästystä on havaittu. Alusveden happipitoisuus on vaihdellut kesällä ja ollut pääosin hyvä, mutta yksittäisillä kerroilla on esiintynyt myös hapen vajausta. Talviajan vähäisten havaintojen perusteella hapen vajausta voi esiintyä pintavedessäkin, ja happi voi talvisin loppua pohjan läheltä.

Valkiajärven vesi on hyvin sameaa, mutta näkösyvyys on ollut viime kesämittauksissa 0,8-1,8 m. Veden happamuutta ilmaiseva pH on vaihdellut viime kesämittauksissa välillä 6,6-7,1, mutta talvisin pH on ollut alempi.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 13.7.2015

Päivitetty 23.7.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.6.2015

Päivitetty 20.8.2019

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla