Valkiajärvi (35.546.1.001)

Jump to: navigation, search

Valkiajärvi is a rather large lake in the Kokemäenjoki (35) main catchment area. It is located in the region: Satakunnan maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Varsinais-Suomen ELY Centre.

The lake

Name: Valkiajärvi
Lake code: 35.546.1.001
Catchment area: Taulunojan valuma-alue (35.546)
Main catchment area: Kokemäenjoki (35)

Basic information

Surface area: 128.87 ha
Depth:
Mean depth:
Volume:
Shoreline: 5.76 km
Elevation: 111.9 m

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki and Jokirapu

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

61° 50' 8.88", 22° 29' 16.44"

Järven erityispiirteet

Nykytila ja suojelu

Valkiajärvi on pintavesityypiltään matala humusjärvi, jonka ekologinen tila on määritelty välttäväksi viime luokittelussa. Järvestä on seurantatietoja melko lyhyeltä aikaväliltä 1990-luvun loppupuolelta lähtien. Vedessä on etenkin fosforia runsaasti, mutta ravinnepitoisuuksissa ei ole osoitettavissa muutossuuntaa seuranta-ajalta. Planktonlevien määrää kuvaavan a-klorofyllin pitoisuudet ovat vaihdelleet voimakkaasti ja olleet ajoittain hyvinkin korkeita.

Pintaveden happipitoisuus on ollut kesäisin hyvä, tosin runsaaseen planktonlevätuotantoon viittaavaa ylikyllästystä on havaittu. Alusveden happipitoisuus on vaihdellut kesällä ja ollut pääosin hyvä, mutta yksittäisillä kerroilla on esiintynyt myös hapen vajausta. Talviajan vähäisten havaintojen perusteella hapen vajausta voi esiintyä pintavedessäkin, ja happi voi talvisin loppua pohjan läheltä.

Valkiajärven vesi on hyvin sameaa, mutta näkösyvyys on ollut viime kesämittauksissa 0,8-1,8 m. Veden happamuutta ilmaiseva pH on vaihdellut viime kesämittauksissa välillä 6,6-7,1, mutta talvisin pH on ollut alempi.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 13.7.2015

Päivitetty 23.7.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.6.2015

Päivitetty 20.8.2019

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Retrieved from "http://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Valkiajärvi_(35.546.1.001)&oldid=819788"