Valkjärvi (17.006.1.001)

Jump to: navigation, search
2 448 780 m³
0.00245 km³
2 448 780 000 l

Valkjärvi, Vitsjön is a medium-sized lake in the Ilolanjoki (17) main catchment area. It is located in the region: Uudenmaan maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Uudenmaan ELY Centre.

The lake

Name: Valkjärvi, Vitsjön
Lake code: 17.006.1.001
Catchment area: Tankvallinojan valuma-alue (17.006)
Main catchment area: Ilolanjoki (17)

Basic information

Surface area: 71.56 ha
Depth: 12.14 m
Mean depth: 3.42 m
Volume: 2 448 780 m³0.00245 km³
2 448 780 000 l

Shoreline: 5.23 km
Elevation: 39.3 m

Administrative divisions

Municipality: Myrskylä, Askola
Region: Uudenmaan maakunta
ELY centre: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

23 elokuu 2019 13:18:00
1.5 m (Secchi depth)
Yleinen uimaranta, Pakila

23 elokuu 2019 13:14:00
No litter
Yleinen uimaranta, Pakila

23 elokuu 2019 13:14:00
1.3 m (Secchi depth)
Yleinen uimaranta, Pakila

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Muikku and Suutari

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pictures

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other

You can add content when you are logged in.

60° 34' 21.36", 25° 47' 49.2"

Järven erityispiirteet

Valkjärvi on alueen muihin tyypillisiin järviin verrattuna kirkasvetisempi (valuma-alue pieni ja karumman puoleinen, veden vaihtuvuus hidasta) ja jonkin verran isompi. Erityispiirteenä järven Askolan puoleisessa osassa on patamainen syvänne, joka ulottuu jopa yli 12 metrin syvyyteen. Järvellä on paljon mökkiasutusta. Kirkasvetisenä järven virkistyskäyttö on huomattavaa, mm. Juornaan puoleinen, aivan tien 1605 vieressä sijaitseva kylänranta on kesäisin ahkerassa käytössä. Askolan kunta on huolehtinut rannasta ja se on kunnallisen vedenlaatutarkkailun (puhtaus, levätilanne, käyttökelpoisuus) piirissä. Myös Myrskylän puolella on yleinen, ns. kylänranta Tervalannintiellä.

Nykytila ja suojelu

Valkjärvellä toimii aktiivisena oma vesiensuojeluyhdistys, Valkjärvi-yhdistys. Yhdistys on 20-vuotias ja on saanut toiminnastaan tunnustusta, mm. kehittämisyhdistys SILMUn palkinnon vuonna 2017 pitkäaikaisista tuloksista ympäristön hyväksi. Järven syvänteessä on mm. hapetin, jota käytetään tarvittaessa veden happipitoisuuden heiketessä.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Myrskylän pinta-alaltaan hehtaaria laajemmat järvet

Myrskylän pinta-alaltaan hehtaaria laajemmat järvet

Isojärvi | Järvelänjärvi | Kirkkojärvi (levähavaintopaikka, länsirannan järjestelypato, uimaranta) | Kokkusan Teeno tai Puntarjärvi | Kotojärvi | Muttilajärvi | Pimijärvi | Pöyrysjärvi (laituri) | Siippo | Sopajärvi (luettelo) | Sulkavanjärvi | Syväjärvi (uimaranta) | Teeno | Valkjärvi | Vähäjärvi