Vallijärvi (82.068.1.019)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
2 174 580 m³
0,00217 km³
2 174 580 000 l

Vallijärvi on melko iso järvi Saaristomeren rannikkoalue, Ahvenanmaa (82) -päävesistössä. Se sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa ja kuuluu Varsinais-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Vallijärvi
Järvinumero: 82.068.1.019
Vesistöalue: Velluanjoen valuma-alue (82.068)
Päävesistö: Saaristomeren rannikkoalue, Ahvenanmaa (82)

Perustiedot

Pinta-ala: 100,19 ha
Syvyys: 4,7 m
Keskisyvyys: 2,17 m
Tilavuus: 2 174 580 m³0,00217 km³
2 174 580 000 l

Rantaviiva: 9,49 km
Korkeustaso: 28 m

Hallinnolliset alueet

Kunta: Laitila
Maakunta: Varsinais-Suomen maakunta
ELY-keskus: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vesienhoitoalue:

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Nykytila ja suojelu

Vallijärvi on pintavesityypiltään matala vähähumuksinen järvi, jonka ekologinen tila on määritelty viime luokituksessa tyydyttäväksi. Järven kokonaisfosforipitoisuudet ovat pysyneet melko pieninä, mutta kasvaneet pitkällä aikavälillä. Kohtalaiset pienet kokonaistyppipitoisuudet olivat alimmillaan 1990-luvulla, mutta ovat hieman nousseet sen jälkeen. Planktonlevien määrään verrannollisen a-klorofyllin pitoisuudet ovat olleet pääsääntöisesti pieniä.

Happipitoisuus on ollut pintavedessä kesällä hyvä ja talvellakin tyydyttävä. Pohjanläheisessä vedessä esiintyy talvisin hapen vajausta.

Järven humuspitoisuus on talvella selvästi voimakkaampi kuin kesällä ja noussut 2000-luvulla etenkin kemiallisen hapenkulutuksen perusteella. Näkösyvyys on vaihdellut ja ollut 2010-luvun kesinä 1,7-3,5 m. Veden happamuutta ilmaiseva pH-arvo on ollut vastaavina kesinä 6,8-7,1, mutta talvisin selvästi alempi.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 9.8.2013

Päivitetty 23.7.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.6.2015

Päivitetty 23.7.2018

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla