Valtimojärvi (04.469.1.003)

Jump to: navigation, search
13 805 000 m³
0.0138 km³
13 805 000 000 l

Valtimojärvi is a rather large lake in the Vuoksi (04) main catchment area. It is located in the region: Pohjois-Karjalan maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Pohjois-Karjalan ELY Centre.

The lake

Name: Valtimojärvi
Lake code: 04.469.1.003
Catchment area: Myllyjoen - Valtimojärven valuma-alue (04.469)
Main catchment area: Vuoksi (04)

Basic information

Surface area: 400.5 ha
Depth: 16.5 m
Mean depth: 3.45 m
Volume: 13 805 000 m³0.0138 km³
13 805 000 000 l

Shoreline: 21.16 km
Elevation: 107.2 m

Administrative divisions

Municipality: Valtimo
Region: Pohjois-Karjalan maakunta
ELY centre: Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations
Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Harjus, Hauki, Jokirapu and Kuore

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other

You can add content when you are logged in.

63° 41' 7.8", 28° 50' 20.76"

Järven erityispiirteet

Järvi sijaitsee Pohjois-Karjalassa Valtimon kunnassa Valtatie 6 varrella. Järvellä on pinta-alaa 4km² ja sen suurin syvyys on 16,5m. Valtimojärvi kuuluu Vuoksen vesistöön ja Valtimonjoen reittiin. Järvi laskee etelässä Myllyjokeen, jonka kautta vesi virtaa Pieneen Valtimojärveen ja sieltä Pieliseen. Myllyjoen suulla on 2m korkea säännöstelypato.

Nykytila ja suojelu

Järven vesi on hapanta (pH 5,9) ja väriltään ruskeaa. Järvi on lisäksi todettu rehevöityneeksi.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Järveen on istutettu kuhaa, säynävää ja planktonsiikaa.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Järven lounaisosassa Verkkoniemessä sijaitsee Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo, joka kouluttaa metsä- ja metsäkonealan osaajia. Järven alueella on lisäksi kaksi yleistä uimarantaa, Hiekkalahden Matkailutila ja Lokkiharjun leirintäalue.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla