Vandöfjärden (94.210.1.001)

Jump to: navigation, search

Vandöfjärden is a large lake in the Pohjoinen Ahvenanmeri (94) main catchment area. It is located in the region: Ahvenanmaan maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Ahvenanmaan maakunta.

The lake

Name: Vandöfjärden
Lake code: 94.210.1.001
Catchment area: Ahvenanmaan luoteinen saaristoalue (94.21)
Main catchment area: Pohjoinen Ahvenanmeri (94)

Basic information

Surface area: 521.78 ha
Depth:
Mean depth:
Volume:
Shoreline: 17.79 km
Elevation: 0.1 m

Administrative divisions

Municipality: Finström, Saltvik
Region: Ahvenanmaan maakunta
ELY centre: Ahvenanmaan maakunta
River basin district:

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki, Härkäsimppu and Säyne (kala)

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

60° 18' 8.28", 19° 55' 33.6"

Järven erityispiirteet

Vandöfjärden on Ahvenanmaan suurin järvi, 5,2 km². Se sijaitsee Finströmin ja Saltvikin kunnassa. Rantaviivaa on 18 km, järvessä on yksi saari, Storgrynnan. Vandöfjärden laskee pohjoispäästään Kungsholmsströmmenin kautta mereen.

Vandöfjärdenin korkeudeksi merenpinnasta ilmoitetaan 0,1 metriä. Kun merivesi on korkealla, lasku-uoman virtaussuunta kääntyy ja järvi voidaan tulkita merenlahdeksi. Ahvenanmaalla onkin vaikea vetää rajaa järvien ja merenlahtien välille. Eräissä lähteissä myös Lumparn ilmoitetaan "kraatterijärveksi", vaikka se on selkeästi osa merta.

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla