Varesjärvi (24.073.1.006)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
1 262 460 m³
0,00126 km³
1 262 460 000 l

Varesjärvi on melko iso järvi Kiskonjoki - Perniönjoki (24) -päävesistössä. Se sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa ja kuuluu Varsinais-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Varesjärvi
Järvinumero: 24.073.1.006
Vesistöalue: Varesjoen valuma-alue (24.073)
Päävesistö: Kiskonjoki - Perniönjoki (24)

Perustiedot

Pinta-ala: 158,75 ha
Syvyys: 3,47 m
Keskisyvyys: 0,8 m
Tilavuus: 1 262 460 m³0,00126 km³
1 262 460 000 l

Rantaviiva: 10,76 km
Korkeustaso: 86,1 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu ja Suutari

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Nykytila ja suojelu

Varesjärvi on pintavesityypiltään matala humusjärvi, jonka ekologinen tila on hyvä. Kesän kokonaisfosforipitoisuudet ovat laskeneet 1970-luvun lopun pitoisuuksiin verrattuna, mutta talvipitoisuuksissa ei ole muutoksia. Kokonaistyppipitoisuudet ovat laskeneet huomattavasti 1980-luvulta lähtien samoin kuin planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuuskin.

Kesällä happipitoisuus on ollut hyvä sekä pintavedessä että pohjan läheisyydessä, mutta myös hapen ylikyllästystä on esiintynyt 1990-luvulle asti. Talvella on esiintynyt hapen vajausta sekä pintavedessä että pohjan lähellä.

Järven humuspitoisuus on ollut kohtalaisen suuri. Kesän sameusarvot ovat kuitenkin pienentyneet pitkällä aikavälillä ja kesäkauden näkösyvyys on kasvanut. Veden happamuutta ilmaiseva pH-arvo on ollut viime kesämittauksissa 7,3-7,4 ja talvella selvästi alempi.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 9.8.2013

Päivitetty 31.7.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.6.2015

Päivitetty 31.7.2018

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla