Verttuunjärvi (36.028.1.005)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
2 116 810 m³
0,00212 km³
2 116 810 000 l

Verttuunjärvi on melko iso järvi Karvianjoki (36) -päävesistössä. Se sijaitsee Satakunnan maakunnassa ja kuuluu Varsinais-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Verttuunjärvi
Järvinumero: 36.028.1.005
Vesistöalue: Hapuanojan valuma-alue (36.028)
Päävesistö: Karvianjoki (36)

Perustiedot

Pinta-ala: 153,34 ha
Syvyys: 5,16 m
Keskisyvyys: 1,38 m
Tilavuus: 2 116 810 m³0,00212 km³
2 116 810 000 l

Rantaviiva: 11,53 km
Korkeustaso: 79,1 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki ja Jokirapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Nykytila

Verttuunjärvi on pintavesityypiltään matala runsashumuksinen järvi, jonka ekologinen tila on tyydyttävä. Järvestä on niukasti seurantatietoja ennen 2000-lukua. Vedessä on runsaasti typpeä ja fosforia, ja varsinkin kokonaisfosforipitoisuus on vaihdelleet suuresti. Myös planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus on vaihdellut huomattavasti, ja ajoittain hyvin suuret arvot selittynevät limalevän esiintymisellä.

Veden happipitoisuus on kesällä hyvä pintavedessä, mutta merkittävääkin hapen vajausta on joskus esiintynyt pohjan lähellä. Talvisin veden happitilanne on huono pintaveteen asti, ja happi kuluu pohjan lähellä usein loppuun talven aikana.

Verttuunjärven vesi on voimakkaasti humuspitoista ja sameaa. Veden näkösyvyys on ollut 2010-luvun kesämittauksissa 0,8-1,1 m. Veden happamuutta ilmaiseva pH-arvo on ollut samalla ajanjaksolla kesällä 7,0-7,2, mutta talvella selvästi alempi.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 18.9.2012

Päivitetty 1.8.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.6.2015

Päivitetty 1.8.2018

Suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla